Światowy Dzień Drzewa to święto obchodzone 10 października na całym świecie od wielu lat, w Polsce od 2002 roku. W tym roku w Gnieźnie odbyły się z tej okazji dwa spacery dendrologiczne po Parku Miejskim im. Gen. Władysława Andersa. W godzinach dopołudniowych na spacer przybyły dzieci z Przedszkola nr 12. ze Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Zespołu Szkół Przyrodniczo Usługowych kierunek Architektura Krajobrazu. Ogółem ok. 80 osób wędrowało po Parku poznając fakty i ciekawostki z życia drzew, ich gatunki, sposób badania zdrowia drzew oraz poznali dwa pomniki przyrody znajdujące się w Parku. Przybyłych przywitała Prezes Klubu Grażyna Bernaciak, a następnie bardzo ciekawie na temat drzew opowiadała Pani Małgorzata Kania Kierownik Zakładu Zieleni Miejskiej. Prawie dwugodzinny spacer zakończył konkurs z nagrodami dla najbardziej aktywnej młodzieży. Drugi spacer zaplanowano dla dorosłych mieszkańców Gniezna i brała w nim również udział młodzież z Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych w Gnieźnie, około 30 osób.. Po dużej dawce wiedzy z zakresu życia drzew również zakończono spotkanie konkursem wiedzowym, z którym młodzi ludzie poradzili sobie świetnie.

Obchody Światowego Dnia Drzewa są świetną okazją do edukacji mieszkańców Gniezna i uświadomienie jak wielka jest rola drzew w naszym życiu. Będziemy kontynuować takie formy edukacji ekologicznej w kolejnych latach.

To już dziewiąta rocznica jak stanęliśmy u stóp gnieźnieńskiej Katedry, aby posadzić Dąb Wolności. 29 września kolejny raz spotkały się w tym wyjątkowym miejscu dzieci, młodzież szkolna i przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, Nadleśnictwa i Polskiego Klubu Ekologicznego.

Przypomnijmy !

W czerwcu 2014 roku, w 25 rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 roku, których konsekwencją był upadek rządów komunistycznych w Polsce, Prezydent Bronisław Komorowski wraz z legendarnym przywódcą Solidarności Lechem Wałęsą posadził w Warszawie symboliczne drzewo i zaapelował o podobne działania w kraju.

Z inicjatywy Nadleśnictwa Gniezno dnia 29 września 2014 r. został posadzony nasz Gnieźnieński Dąb Wolności. Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie powołał wówczas honorowego Strażnika Dębu Wolności, który przez rok miał zadanie opiekować się drzewem i sporządzać ze swoich obserwacji kronikę najciekawszych wydarzeń, których „był świadkiem”.

Podczas uroczystego spotkania 29 września 2023 r. młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Gnieźnie przekazała pamiątkową Kronikę Dębu Wolności dzieciom z Przedszkola nr 9 Leśne Ludki w Gnieźnie a za rok opieki otrzymała pamiątkową statuetkę. Dzieci z Przedszkola nr 9 zostały powołane do pełnienia funkcji Honorowego Strażnika Dębu Wolności na rok szkolny 2023/2024. Imprezę uświetnił występ dzieci i młodzieży o tematyce ekologicznej i patriotycznej. Na zakończenie zaproszeni goście wypuścili gołębie jako symbol pokoju dla Polski i całego świata.

W Firmie ASKET produkującej brykiety ze słomy 18 września 2023 r. odbyło się spotkanie młodzieży z II liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie z Dyrektorem i pracownikami firmy, przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Polskiego Klubu Ekologicznego Koło w Gnieźnie.

Po zapoznaniu młodzieży z procesem produkcji od pola do gotowego produktu  odbył się ciekawy wykład na temat ochrony środowiska i zasad zrównoważonego rozwoju oraz konkurs ekologiczny z nagrodami.

Firmie ASKET przyświeca hasło Biomasa = energia + ekologia i te zasady były mocno podkreślane podczas spotkania. Cena brykietów ze słomy jest porównywalna do ceny miału węglowego. Brykiet doskonale nadaje się do zastosowania w kotle grzewczym, piecu kaflowym, a nawet w kominku. Sprawdzi się także w ciepłowniach i kotłowniach. Instalacja grzewcza nie wymaga specjalnych przeróbek. Brykiet w trakcie spalania emituje niewielką ilość gazów. Bilans emisji dwutlenku węgla( gazów cieplarnianych wynosi 0. Ponieważ złoża węgla kamiennego jako surowca do produkcji energii kiedyś się wyczerpią biomasa w postaci słomy i produkowanych z niej brykietów jest doskonałym surowcem odnawialnym. Interesujący jest również fakt że firma eksportuje urządzenia do produkcji brykietów do wielu krajów na świecie.

Odnawialne źródła energii (oze) to ważny temat w edukacji ekologicznej młodego pokolenia, dlatego to spotkanie należy ocenić jako bardzo wartościowe.  

Po raz trzeci Powiat Gniezno zorganizował Targi Ogrodniczo-Rolnicze na terenie Ośrodka Jeździeckiego Zielona Enklawa. Podobnie jak w poprzednich latach braliśmy udział w tym wydarzeniu, organizując przy Nadleśnictwie Gniezno stoisko informacyjne i edukacyjne. Osoby odwiedzające Targi zachęcano do udziału w konkursach wiedzy a biorącym udział wręczano nagrody. Najbardziej chętne do tej formy edukacji były dzieci i młodzież, toteż wszyscy zostali obdarowani upominkami jak książki, kredki, torby ekologiczne a nawet sadzonki roślin.

Pogoda wyjątkowo dopisała toteż Targi cieszyły się dużym powodzeniem zarówno jeśli chodzi o wystawców jak i odwiedzających. W dobrej atmosferze, przy współpracy pracowników Nadleśnictwa Gniezno prowadziliśmy tą formę edukacji ekologicznej.

 

Jak co roku na apel Urzędu Miejskiego, koordynatora Akcji Sprzątania Świata odpowiedzieli członkowie Polskiego Klubu Ekologicznego Koła w Gnieźnie. Dnia 15 września o godz. 16 00 zebraliśmy się na terenie dawnego boiska sportowego przy ul. Konopnickiej, wyposażeni w worki, rękawiczki  i kontener. Przez prawie 2 godziny zebraliśmy kilkanaście worków porzuconych odpadów, zwłaszcza opakowań szklanych i plastikowych. Miłym akcentem było przyłączenie się do akcji zbierania odpadów osób spacerujących po tym terenie, kobiety z dzieckiem i młodych chłopców. Na zakończenie był słodki poczęstunek i napoje oraz pamiątkowe zdjęcie.