https://padlet.com/pkegniezno/DzienZiemi 

 

Organizatorzy dotychczasowych 26 imprez zwrócili się do placówek szkolnych i przedszkolnych    o zaprezentowanie  działań jakie miały miejsce w ich obiektach i jak społeczność szkół i przedszkoli obchodziła to ważne święto.

Sprawozdania w formie zdjęć i filmów wpłynęły z 11 przedszkoli: nr 1 „Wesołe Nutki”, nr 2 „Źródełko”, nr 3 „Kubuś Puchatek”, nr 5 „Mali Przyrodnicy”, nr 6 „Polne Kwiaty”, nr 8 „Mali Polanie”, nr 12 „ Plastusiowo”, nr 13„Gniazdo Orląt”, nr 14 „Mali Piastowie”, nr 15 „Pszczółka Maja”, nr 17 „Piastowska Gromada”.

Ze szkół podstawowych swoje wydarzenia z obchodów Dnia Ziemi zgłosiło 6  placówek: nr 5, nr 6, nr 7, nr 9 , nr 10, nr 12.

Organizatorzy Prezentacji Ekologicznych: Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Miejski w Gnieźnie, Nadleśnictwo Gniezno dokonali przeglądu nadesłanych informacji i stwierdza że wszystkie placówki obchodziły to ważne dla naszej planety święto w sposób wyjątkowy. Każda placówka przedstawiła wiele inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych tego dnia przez społeczność całej szkoły lub przedszkola lub znacznej ich części.

W ocenie działań wzięto pod uwagę pomysłowość i nowatorstwo, zaangażowanie uczestników,  zasięg działań podjętych przez placówkę oraz wpływ na świadomość ekologiczną społeczności.

Wśród przedszkoli:

 I miejsce Przedszkole nr 17 - za propagowanie problemów ekologicznych wśród społeczności lokalnej, przemarsz dzieci i uświadamianie dorosłym zagrożeń dla środowiska; dzieci walczą  o swoją przyszłość; druga ważna inicjatywa -ekotorby.

II miejsce Przedszkole nr 5 – za konkretne „inwestowanie w swoją planetę” czyli wyposażenie przedszkolnego ogrodu w domek dla owadów i kompostownik; to cenne działania i warte naśladowania.

III miejsce Przedszkole nr 6 – za propagowanie toreb wielokrotnego użytku i rozdawanie ich rodzicom i pracownikom przedszkola, co jest praktyczną pomocą dla środowiska, ograniczającą ilość tworzyw sztucznych zagrażających naszej planecie.

III miejsce Przedszkole nr 12 – za inwestowanie w otoczenie obiektu poprzez  nasadzenia kwiatów i krzewów, nauka i zajęcia praktyczne sadzenia roślin w przedszkolu, ekozabawki.

Wśród szkół podstawowych:

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza  - za innowacyjność podejmowanych działań, wystawę o ptakach, praktyczne poznawanie roślin „co ze mnie wyrośnie”, „zainwestowanie” w kącik do gromadzenia odpadów i obsadzenie go pnączami, sprzątanie terenu przy jeziorze Winiary.

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 10 im. Polskich Noblistów – za różnorodność działań, za fantastyczne torby ekologiczne z koszulek czyli dawanie drugiego życia przedmiotom, co stanowi podstawę recyklingu, za sprzątanie odpadów w okolicy szkoły.

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedlera – za dużą różnorodność działań edukacyjnych, audycje, konkurs międzyklasowy na zielono, prace plastyczne, krzyżówki ekologiczne, ekofeston,  oraz ciekawą inwestycję- hasła ekologiczne na schodach celem utrwalania wśród społeczności szkolnej ważnych zasad postępowania w zgodzie z naturą.

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 – za różnorodność działań edukacyjnych, prace plastyczne, film, ekofeston, konkurs fotograficzny „odbicie wody”, inwestycje w formie praktycznej poprzez sadzenie roślin.

 

Jednocześnie Jury podkreśla ogromne zaangażowanie wszystkich uczestników Prezentacji poprzez udział w konkursach wiedzy, fotograficznych, nagrywanie audycji, filmików, zajęcia plastyczne. sadzenie roślin, gry i zabawy najmłodszych, co skutkuje zdobywaniem wiedzy o otaczającym świecie i zagrożeniach ekologicznych.

Zatem „Inwestujmy w naszą planetę” każdego dnia, wszyscy w miarę swoich możliwości.

Przypomnijmy, że 22 marca obchodzony jest w wielu krajach Światowy Dzień Wody, który ma na celu uświadomienie jaką rolę odgrywa woda w naszym życiu i jakie wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i Urząd Miejski w Gnieźnie zwróciły się do placówek oświatowych i wychowawczych z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego, aby dzieci i młodzież przedstawiła jak należy dbać o to dobro i jak nim rozsądnie gospodarować w domu, szkole, gminie i na całym świecie.

Do konkursu przystąpiło 5 przedszkoli: 2,5,6,9,15 oraz 9 szkół. Nadesłano 63 prace w kilku kategoriach. Przedstawiały one spojrzenie młodego pokolenia na problem zasobów wody, zaprezentowano  ciekawe zdjęcia, grafiki, hasła przedstawiające różne sposoby oszczędzania wody i racjonalnego gospodarowania jej zasobami. Oprócz tradycyjnego zakręcania kranu i kąpieli pod prysznicem dostrzeżono konieczność zbierania deszczówki, zużywania mniej ubrań i nie marnowania żywności.

Jury wnikliwie przejrzało nadesłane prace i wyłoniło sporą gromadę laureatów konkursu  i wyróżnionych, których szczegółową listę zamieszczono już wcześniej na stronie.

W ostatnim tygodniu dostarczono do wszystkich placówek nagrody ufundowane przez organizatorów oraz Senatora RP Pawła Arndta i Nadleśnictwo Gniezno.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z tego wydarzenia.

 

Grupa Przedszkola 

Kategoria nauczyciele: 

Przedszkole nr 2 K. Barlik 

Przedszkole nr 6 R. Bubacz

Przedszkole nr 9  D. Jagielska 

 

Kategoria Praca plastyczna zespołowa: 

Wyróżnienie: 

Przedszkole nr 9 

Przedszkole nr 6 gr Stokrotki 

 

Grupa Szkoły Podstawowe

Kategoria B  dla uczniów szkół podstawowych kl. I – III

Zilustruj hasło Woda to życie, woda to skarb 

I miejsce Ewa Szeszycka SP nr 6  

II miejsce Blanka Grzechowiak SP nr 12

 

Wyróżnienia:

Aleksander Antczak SP nr 1  B

Bartosz Pokładecki SP nr 12

Julian Przedwojski nr 6 

 

Kategoria C  dla uczniów szkół podstawowych kl. IV-VIII

 Zaproponuj  hasło zachęcające do racjonalnego gospodarowania wodą i zilustruj je 

 I miejsce 

Luiza Kamińska SP Milenium 

Maja Rychwalska SP nr 3

 

II miejsce

 Zosia Nowakowska SP nr 8  

 

III miejsce 

Antonina Walczak SP nr 5

Antoni Trafny SP nr 9 

 

Wyróżnienia:

Amelia Kaczorowska SP nr 3  

Jakub Lewandowski SP nr 5 

J Pękała SP nr 8

Jan Wilkosz SP nr 8 

Martyna Stejakowska SP nr 9  

Matylda Dziadoszek SP Milenium 

 

Grupa szkoły średnie 

 I miejsce Julia Mańkowska I LO 

Woda jest najbardziej rozpowszechnioną substancją na Ziemi. Zajmuje około 70% powierzchni naszej planety. Woda w przyrodzie to nie tylko oceany, morza, rzeki, jeziora, lodowce, wieczne śniegi w górach, lecz także wody gruntowe i podziemne, wody mineralne, para wodna w powietrzu. Większość procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym przebiega z udziałem wody lub w środowisku wodnym. Wodę zawierają też wszystkie organizmy.