W Firmie ASKET produkującej brykiety ze słomy 18 września 2023 r. odbyło się spotkanie młodzieży z II liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie z Dyrektorem i pracownikami firmy, przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Polskiego Klubu Ekologicznego Koło w Gnieźnie.

Po zapoznaniu młodzieży z procesem produkcji od pola do gotowego produktu  odbył się ciekawy wykład na temat ochrony środowiska i zasad zrównoważonego rozwoju oraz konkurs ekologiczny z nagrodami.

Firmie ASKET przyświeca hasło Biomasa = energia + ekologia i te zasady były mocno podkreślane podczas spotkania. Cena brykietów ze słomy jest porównywalna do ceny miału węglowego. Brykiet doskonale nadaje się do zastosowania w kotle grzewczym, piecu kaflowym, a nawet w kominku. Sprawdzi się także w ciepłowniach i kotłowniach. Instalacja grzewcza nie wymaga specjalnych przeróbek. Brykiet w trakcie spalania emituje niewielką ilość gazów. Bilans emisji dwutlenku węgla( gazów cieplarnianych wynosi 0. Ponieważ złoża węgla kamiennego jako surowca do produkcji energii kiedyś się wyczerpią biomasa w postaci słomy i produkowanych z niej brykietów jest doskonałym surowcem odnawialnym. Interesujący jest również fakt że firma eksportuje urządzenia do produkcji brykietów do wielu krajów na świecie.

Odnawialne źródła energii (oze) to ważny temat w edukacji ekologicznej młodego pokolenia, dlatego to spotkanie należy ocenić jako bardzo wartościowe.  

Po raz trzeci Powiat Gniezno zorganizował Targi Ogrodniczo-Rolnicze na terenie Ośrodka Jeździeckiego Zielona Enklawa. Podobnie jak w poprzednich latach braliśmy udział w tym wydarzeniu, organizując przy Nadleśnictwie Gniezno stoisko informacyjne i edukacyjne. Osoby odwiedzające Targi zachęcano do udziału w konkursach wiedzy a biorącym udział wręczano nagrody. Najbardziej chętne do tej formy edukacji były dzieci i młodzież, toteż wszyscy zostali obdarowani upominkami jak książki, kredki, torby ekologiczne a nawet sadzonki roślin.

Pogoda wyjątkowo dopisała toteż Targi cieszyły się dużym powodzeniem zarówno jeśli chodzi o wystawców jak i odwiedzających. W dobrej atmosferze, przy współpracy pracowników Nadleśnictwa Gniezno prowadziliśmy tą formę edukacji ekologicznej.

 

Jak co roku na apel Urzędu Miejskiego, koordynatora Akcji Sprzątania Świata odpowiedzieli członkowie Polskiego Klubu Ekologicznego Koła w Gnieźnie. Dnia 15 września o godz. 16 00 zebraliśmy się na terenie dawnego boiska sportowego przy ul. Konopnickiej, wyposażeni w worki, rękawiczki  i kontener. Przez prawie 2 godziny zebraliśmy kilkanaście worków porzuconych odpadów, zwłaszcza opakowań szklanych i plastikowych. Miłym akcentem było przyłączenie się do akcji zbierania odpadów osób spacerujących po tym terenie, kobiety z dzieckiem i młodych chłopców. Na zakończenie był słodki poczęstunek i napoje oraz pamiątkowe zdjęcie.

Dnia 11 września 2023 r. członkowie Koła PKE wizytowali stan zieleni na Skwerze, oceniali kondycję zasadzonych drzewek i planowali dalsze zagospodarowanie skweru. Gościem tego spotkania była Pani Małgorzata Kania Kierownik Zakładu Zieleni Miejskiej w Gnieźnie, która przedstawiła jakie prace są wykonywane systematycznie na terenie zielonym i w otoczeniu. Członkowie Koła wyposażeni w narzędzia ogrodnicze odchwaszczali różane rabaty i teren przy stawku. Z zadowolenie odnotowaliśmy, że z uwagi na wysokie temperatury odbywało się w tym czasie podlewanie drzewek.

W uzgodnieniu z Kierownikiem ZZM  zaplanowaliśmy jeszcze w tym roku kilkakrotne prace ogrodnicze oraz posadzenie roślin cebulowych.

Cieszymy się, że mieszkańcy tej dzielnicy mają możliwość odpoczynku na tym  ładnie zagospodarowanym i uporządkowanym Skwerze upamiętniającym 25-lecie działalności Polskiego Klubu Ekologicznego Koła w Gnieźnie.

Zarząd Polskiego Klubu Ekologicznego Koło w Gnieźnie w związku z ogłoszeniem konkursu „Retencja czyli jak zatrzymać wodę” uprzejmie informuje, że dokonano podsumowania konkursu. Oceny dokonali organizatorzy: Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, Nadleśnictwo Gniezno i Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie. Ogółem przesłano 101 prac z 10 placówek w 4 grupach wiekowych. Z uwagi na ciekawe podejście do tematu retencji i interesujące wykonanie prac nagrodzono:

 

Kategoria klasy 1-3  wpłynęły 33 prace z 5 placówek

1 miejsce Liliana Bereźnicka  SP nr 3

2 miejsce Hanna Lisiecka       SP nr 6 / 2 miejsce Alicja Wachowiak    SP nr 7

3 miejsce Andrij Bulavka       SP nr 1

wyróżnienia:

Marta Głowska         SP nr 6

Kornelia Bochańska SP nr 10

Kacper Wiśniewski   SP nr 5

Laura Wierzelewska  SP nr 12