Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości kulturowej, naukowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej

Obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości organizowane są w wielu placówkach nauczania i wychowania. W piątek 9 listopada świętowano w Szkole Podstawowej nr 6 w Gnieźnie. O godzinie 11.11 odśpiewano hymn Polski i Szkoły, a później młodzież przedstawiła  patriotyczny program słowno-muzyczny. Wyjątkowym punktem programu było podkreślenie ustanowienia pomnika przyrody, którym jest jesion wyniosły o imieniu „Staś” rosnący na szkolnym dziedzińcu. Rada Miasta Gniezna na wniosek Szkoły ustanowiła oficjalnie to okazałe ponad stuletnie drzewo o obwodzie pnia 3,5 metra pomnikiem przyrody, a nazwano imieniem bohatera powieści patrona szkoły Henryka Sienkiewicza. Dla podkreślenia 100 rocznicy niepodległości uroczyście posadzono kolejne drzewko - dąb nazwany „Niepodległość”.

 

Podczas uroczystości licznie zgromadzonej młodzieży szkolnej towarzyszyli zaproszeni goście: Prezydent Miasta Gniezna - absolwent tej szkoły, najstarsza absolwentka szkoły Pani Helena, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, przedstawiciele Polskiego Klubu Ekologicznego i Nadleśnictwa Gniezno.