Jubileusz 40 -lecia powstania Koła Pszczelarzy w Niechanowie był okazją do uroczystości, która odbyła się 9 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury. Po  mszy świętej w Kościele pw.  św. Jakuba Apostoła w Niechanowie odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem zaproszonych gości, pszczelarzy z Wielkopolski oraz młodzieży szkolnej, która brała udział w konkursach plastycznych i na wykonanie prezentacji multimedialnej. Spotkanie prowadziła P. Dyrektor GOK oraz Prezes Koła Pszczelarzy p. Krzysztof Jarus.  W odświętnie udekorowanej Sali odbyła się wystawa prac dzieci i młodzieży oraz sprzętu i dokumentów pracy pszczelarzy. Prezes przedstawił historię koła oraz jego działalność. Mówił o sukcesach i trudnościach na jakie napotykają pszczelarze w swojej pracy, dziękował za współpracę samorządom  i Wojewódzkiemu Związkowi Pszczelarzy w Poznaniu. Odznaczono i wyróżniono szereg osób, były gratulacje, kwiaty i upominki w postaci pysznego miodu.

Członkowie Polskiego Klubu Ekologicznego Koła w Gnieźnie doceniają duży trud pracy pszczelarzy, odbyło się kilka spotkań z pszczelarzami,  a w 2018 roku nadano Powiatowemu Zarządowi Kół Pszczelarzy honorowy tytuł Mecenasa Przyrody.

 

Świadomi ogromnej roli pszczelarzy w gospodarce człowieka i znaczenia prowadzonej hodowli pszczół dziękujemy za Wasz codzienny trud i życzymy  satysfakcji, społecznego uznania oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.