W tym roku obchodziliśmy je 15 maja od godz. 10 00 do 14 00,   w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Łubieńskiego 11, gdzie odbyło się podsumowanie  konkursów skierowanych dla różnych grup wiekowych oraz Turniej wiedzy.

Prezentacje organizowane są tradycyjne w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi, któremu w 2019 roku przyświecało hasło „Ochrona zagrożonych gatunków”.

O godz. 10 Przedszkolaki zgromadzone na Rynku przemaszerowały ulicą Chrobrego do MOK, gdzie odbyły się występy muzyczne i taneczne. Placówki otrzymały upominki dla dzieci oraz sadzonki roślin ze Szkółki Roślin Ozdobnych w Karniszewie

Kolejna impreza tego dnia to spotkanie uczniów szkół podstawowych i średnich. Uczestnicy konkursów i turnieju otrzymali nagrody a placówki dyplomy uczestnictwa.W konkursie plastycznym adresowanym do klas 1-3 wzięła udział Szkoła Podstawowa nr 8 i po naradzie jury nagrodzono: Maję Kłoszewską – 3 miejsce, Juliana Ambrożaka – 2 miejsce oraz Aleksandra Zamiara – 1 miejsce.

W konkursie na wykonanie mapy mentalnej dla klas 7, 8 i 3 gimnazjum złożono 12 prac i nagrodzono:  Oliwiera Szynkowskiego z SP nr 9 Barbarę Woźniakowską z SP nr 12 oraz Bartka Dolskiego z SP nr 5 za zajęcie 3 miejsca, Julię Strachanowską z SP nr 12 – 2 miejsce oraz Oliwię Kwiatkowską z SP nr 5 – która zajęła  pierwsze miejsce.

W konkursie na prezentację multimedialną dla szkół ponadgimnazjalnych nagrodzono Patrycję Woźniak z ZSP nr 2 która zajęła 3 miejsce, Lilianę Ciesielską z I LO oraz Aleksandrę Gółczyńską, Klaudię Kierzkowską i Kamila Gawrycha z ZSEO – 2 miejsce, oraz Kamila Szarzyńskiego z I LO za zajęcie 1 miejsca.

Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali nagrody lub wyróżnienia.

Tego dnia na scenie odbył się Turniej wiedzy dla klas 4-6. Zgłosiło się 6 drużyn, które na scenie zmierzyły się z różnymi zadaniami. Był krótki test wiedzy, krzyżówka, rozwiązanie zaszyfrowanej wiadomości, rozpoznanie zagrożonych gatunków roślin i zwierząt a także przedstawiono sposoby na ochronę i ratowanie zagrożonych gatunków. Turniej wygrał zespół z SP 7, drugie miejsce SP nr 6 i 12, a trzecie miejsce zdobyła SP nr 5.

 

Prezentacje od 24 lat organizuje Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, Urzędem Miejskim w Gnieźnie oraz Nadleśnictwem Gniezno przy pomocy  Miejskiego Ośrodka Kultury i Drukarni Majorczyk. Na rozpoczęciu imprez gościli: Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz, Zastępca Prezydenta Michał Powałowski, w imieniu Starosty Gnieźnieńskiego  Dyrektorzy 3 Wydziałów Edukacji i Sportu, Promocji i Turystyki oraz  Ochrony Środowiska. Uczestników wspierał i wręczał nagrody Radny RM Gniezna Jerzy Chorn oraz leśnik z Nadleśnictwa Gniezna Daniel Cierplikowski. Nagrody dla wszystkich uczestników zostały sfinansowane przez Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, Nadleśnictwo Gniezno i polski Klub Ekologiczny. 

 

Problematyka zagrożonych gatunków wymaga szczególnej uwagi. Badania wykazują, że każdego dnia na ziemi bezpowrotnie ginie kilka gatunków roślin i zwierząt. Związane to jest ze zmianami klimatycznymi lub gospodarką człowieka. Tempo wymierania gatunków wciąż rośnie a przyczyn jest coraz więcej np. wycinanie lasów, masowe polowania, stosowanie pestycydów, zanieczyszczenie powietrza, kwaśne deszcze, osuszanie bagien i mokradeł, masowe pozyskiwanie surowców naturalnych i związane z tym niszczenie siedlisk roślin i zwierząt.  Istnieją międzynarodowe i krajowe czerwone księgi zwierząt i roślin wymarłych lub zagrożonych wymarciem. Wśród nich można znaleźć między innymi takie zwierzęta jak świstak, morświn, żbik, foka szara, nocek, norka europejska, żółw błotny, jaszczurka zielona, wąż eskulapa, łosoś europejski, niepylak Apollo, modraszek , orlik orzeł sokół wędrowny, pustułeczka, głuszec bekasik, rybitwa i wiele innych.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom Turnieju i uczestnikom Konkursów.