Grupa Przedszkola 

Kategoria nauczyciele: 

Przedszkole nr 2 K. Barlik 

Przedszkole nr 6 R. Bubacz

Przedszkole nr 9  D. Jagielska 

 

Kategoria Praca plastyczna zespołowa: 

Wyróżnienie: 

Przedszkole nr 9 

Przedszkole nr 6 gr Stokrotki 

 

Grupa Szkoły Podstawowe

Kategoria B  dla uczniów szkół podstawowych kl. I – III

Zilustruj hasło Woda to życie, woda to skarb 

I miejsce Ewa Szeszycka SP nr 6  

II miejsce Blanka Grzechowiak SP nr 12

 

Wyróżnienia:

Aleksander Antczak SP nr 1  B

Bartosz Pokładecki SP nr 12

Julian Przedwojski nr 6 

 

Kategoria C  dla uczniów szkół podstawowych kl. IV-VIII

 Zaproponuj  hasło zachęcające do racjonalnego gospodarowania wodą i zilustruj je 

 I miejsce 

Luiza Kamińska SP Milenium 

Maja Rychwalska SP nr 3

 

II miejsce

 Zosia Nowakowska SP nr 8  

 

III miejsce 

Antonina Walczak SP nr 5

Antoni Trafny SP nr 9 

 

Wyróżnienia:

Amelia Kaczorowska SP nr 3  

Jakub Lewandowski SP nr 5 

J Pękała SP nr 8

Jan Wilkosz SP nr 8 

Martyna Stejakowska SP nr 9  

Matylda Dziadoszek SP Milenium 

 

Grupa szkoły średnie 

 I miejsce Julia Mańkowska I LO