W Przedszkolu Nr 9 „Leśne Ludki” odbył się ekologiczny konkurs o wodzie „Szanuj wodę - zakręcaj, zbieraj, oszczędzaj!”. Celem konkursu organizowanego przez: Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Miejski w Gnieźnie i Nadleśnictwo Gniezno było zwrócenie uwagi na ważny problem ochrony zasobów wody oraz jej retencji.
Retencja to zdolność do okresowego zatrzymywania wody. Dzięki temu zjawisku poprawie ulega bilans wodny. Zasoby wodne powiększają się, ponieważ szybki spływ powierzchniowy zastępowany jest przez powolny odpływ gruntowy. Gromadzenie deszczówki: chroni zieleń przed skutkami suszy, jest skuteczną metodą jej przeciwdziałania, przynosi oszczędności na wodzie wodociągowej i oszczędza zasoby wód podziemnych, jest darmowa, pozwala zgromadzić wartościowe zapasy na długo, może poprawiać mikroklimat i bioróżnorodność, może zapewniać dostęp do wody dla dzikich zwierząt, zwłaszcza podczas upałów, ogranicza ryzyko podtopień i erozji gleby oraz rozprowadzania zanieczyszczeń.
W konkursie brały udział drużyny dwuosobowe dzieci z Przedszkoli Nr 5, 6, 9, 10, 13, 14 i 15. Konkurs wiedzy o wodzie był połączony z zabawami badawczymi. Koordynatorem konkursu była Dorota Jagielska, nauczyciel z Przedszkola Nr 9 oraz członek PKE OW Koło w Gnieźnie. Dzieci popisały się znakomitą wiedzą na temat, w jaki sposób oszczędzać wodę, jakie są zagrożenia związane ze zmianami klimatu i wpływu retencji na otaczającą przyrodę, człowieka zwierzęta i rośliny. Wszystkie drużyny otrzymały upominki i pamiątkowe dyplomy.