Z  okazji Światowego Dnia Pszczół przypadającego 20 maja 2024 r. odbyły się spotkania w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie przy ul. Kostrzyńskiej o godz. 10.00 dla grupy seniorów oraz o godz. 11 30 dla młodzieży z tej Szkoły. Święto zostało ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych a celem jego  jest podkreślenie znaczenia pszczół w pozyskiwaniu żywności i zwrócenie uwagi na zagrożenia cywilizacyjne dla tych owadów.  Spotkanie poprowadziła Pani Irena Woźniak prowadząca wraz  z mężem pasiekę oraz współwłaścicielka Zielarni Wrzos w Gnieźnie, która przedstawiła temat „Małe a wielkie -  czy warto dbać o pszczoły?”. Uczestnicy obydwu spotkań mieli okazję posłuchać wielu ciekawych informacji o życiu pszczół i pożytków z ich hodowli, wziąć udział w konkursie tematycznym z nagrodami i otrzymać słodki poczęstunek. A miejsce było nieprzypadkowe, bowiem na terenie Szkoły znajduje się ogródek meteorologiczny zrealizowany przez Starostwo w projekcie unijnym ŚWIT oraz ścieżka edukacyjna na temat pszczół i ekoogród.

Serdecznie dziękujemy gospodarzom tego przyjaznego miejsca Panu Dyrektorowi Szkoły Dariuszowi Banickiemu i Pani Kierownik Dorocie Morkowskiej.