W tym roku obchodziliśmy je 15 maja od godz. 10 00 do 14 00,   w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Łubieńskiego 11, gdzie odbyło się podsumowanie  konkursów skierowanych dla różnych grup wiekowych oraz Turniej wiedzy.

Prezentacje organizowane są tradycyjne w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi, któremu w 2019 roku przyświecało hasło „Ochrona zagrożonych gatunków”.

O godz. 10 Przedszkolaki zgromadzone na Rynku przemaszerowały ulicą Chrobrego do MOK, gdzie odbyły się występy muzyczne i taneczne. Placówki otrzymały upominki dla dzieci oraz sadzonki roślin ze Szkółki Roślin Ozdobnych w Karniszewie

Kolejna impreza tego dnia to spotkanie uczniów szkół podstawowych i średnich. Uczestnicy konkursów i turnieju otrzymali nagrody a placówki dyplomy uczestnictwa.W konkursie plastycznym adresowanym do klas 1-3 wzięła udział Szkoła Podstawowa nr 8 i po naradzie jury nagrodzono: Maję Kłoszewską – 3 miejsce, Juliana Ambrożaka – 2 miejsce oraz Aleksandra Zamiara – 1 miejsce.

W konkursie na wykonanie mapy mentalnej dla klas 7, 8 i 3 gimnazjum złożono 12 prac i nagrodzono:  Oliwiera Szynkowskiego z SP nr 9 Barbarę Woźniakowską z SP nr 12 oraz Bartka Dolskiego z SP nr 5 za zajęcie 3 miejsca, Julię Strachanowską z SP nr 12 – 2 miejsce oraz Oliwię Kwiatkowską z SP nr 5 – która zajęła  pierwsze miejsce.

W konkursie na prezentację multimedialną dla szkół ponadgimnazjalnych nagrodzono Patrycję Woźniak z ZSP nr 2 która zajęła 3 miejsce, Lilianę Ciesielską z I LO oraz Aleksandrę Gółczyńską, Klaudię Kierzkowską i Kamila Gawrycha z ZSEO – 2 miejsce, oraz Kamila Szarzyńskiego z I LO za zajęcie 1 miejsca.

Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali nagrody lub wyróżnienia.

Tego dnia na scenie odbył się Turniej wiedzy dla klas 4-6. Zgłosiło się 6 drużyn, które na scenie zmierzyły się z różnymi zadaniami. Był krótki test wiedzy, krzyżówka, rozwiązanie zaszyfrowanej wiadomości, rozpoznanie zagrożonych gatunków roślin i zwierząt a także przedstawiono sposoby na ochronę i ratowanie zagrożonych gatunków. Turniej wygrał zespół z SP 7, drugie miejsce SP nr 6 i 12, a trzecie miejsce zdobyła SP nr 5.

 

Prezentacje od 24 lat organizuje Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, Urzędem Miejskim w Gnieźnie oraz Nadleśnictwem Gniezno przy pomocy  Miejskiego Ośrodka Kultury i Drukarni Majorczyk. Na rozpoczęciu imprez gościli: Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz, Zastępca Prezydenta Michał Powałowski, w imieniu Starosty Gnieźnieńskiego  Dyrektorzy 3 Wydziałów Edukacji i Sportu, Promocji i Turystyki oraz  Ochrony Środowiska. Uczestników wspierał i wręczał nagrody Radny RM Gniezna Jerzy Chorn oraz leśnik z Nadleśnictwa Gniezna Daniel Cierplikowski. Nagrody dla wszystkich uczestników zostały sfinansowane przez Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, Nadleśnictwo Gniezno i polski Klub Ekologiczny. 

 

Problematyka zagrożonych gatunków wymaga szczególnej uwagi. Badania wykazują, że każdego dnia na ziemi bezpowrotnie ginie kilka gatunków roślin i zwierząt. Związane to jest ze zmianami klimatycznymi lub gospodarką człowieka. Tempo wymierania gatunków wciąż rośnie a przyczyn jest coraz więcej np. wycinanie lasów, masowe polowania, stosowanie pestycydów, zanieczyszczenie powietrza, kwaśne deszcze, osuszanie bagien i mokradeł, masowe pozyskiwanie surowców naturalnych i związane z tym niszczenie siedlisk roślin i zwierząt.  Istnieją międzynarodowe i krajowe czerwone księgi zwierząt i roślin wymarłych lub zagrożonych wymarciem. Wśród nich można znaleźć między innymi takie zwierzęta jak świstak, morświn, żbik, foka szara, nocek, norka europejska, żółw błotny, jaszczurka zielona, wąż eskulapa, łosoś europejski, niepylak Apollo, modraszek , orlik orzeł sokół wędrowny, pustułeczka, głuszec bekasik, rybitwa i wiele innych.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom Turnieju i uczestnikom Konkursów.

Dnia 7 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Gnieźnie odbyło się podsumowanie projektu „Klimatyczna klasa”

Grupa 20 uczniów z klas pierwszych i drugich z opiekunem spotkała się, aby opowiedzieć jakie zadania związane z klimatem zostały zrealizowane w ramach projektu.

Projekt Fundacji Uniwersytet Dzieci  umożliwił uczniom   realizację wyjątkowych, pełnych obserwacji i doświadczeń zajęć świetlicowych. Jak wyglądałoby życie na Ziemi bez drzew? Jak w prosty sposób sprawdzić, czy powietrze, którym oddychamy jest czyste? Dlaczego powstają silne wiatry i jakie skutki mogą wywołać?  Odpowiedzi na te pytania znalazły dzieci uczestniczące w zajęciach.

Założeniem projektu było  kształtowanie kompetencji społecznych  uczniów i poszerzanie ich wiedzy przyrodniczej. W ramach projektu zrealizowano cykl  zajęć dotyczący przyrody i ochrony środowiska. Otrzymany  zestaw badawczy pozwolił na przeprowadzenie ciekawych doświadczeń. Sprawdzono  na przykład, czy w najbliższej okolicy występują porosty oraz  stworzono małą fabrykę tlenu.

Poznano zasady segregacji odpadów, konieczności oszczędzania energii, wody, rozważnych zakupów z listą produktów i torbą wielokrotnego użytku, możliwości wtórnego wykorzystania przedmiotów, zalet korzystania z transportu publicznego. Te i inne podobne zachowania wpływają na poprawę otaczającego środowiska i ochronę klimatu. Podczas spotkania dzieci przedstawiły zagrożenia dla człowieka i przyrody wynikające ze zmian klimatycznych oraz deklarowały postępowanie, które wpływa korzystnie na planetę i jej klimat. Na ręce gościa spotkania Prezesa Polskiego Klubu Ekologicznego wpłynęło 20 rad dotyczących codziennych zachowań i zmian niekorzystnych nawyków oraz Petycję dotyczącą działań chroniących klimat naszej planety.

W czwartek 14 lutego 2019 roku  w Przedszkolu nr 9 „Leśne Ludki” dokonano podsumowania akcji edukacyjnej „Eko Walentynki Kochamy Segregację – Kochamy recykling” zorganizowanej wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Do udziału w niej zgłosiło się 11 przedszkoli i szkół podstawowych z terenu miasta, które zebrały łącznie ponad 1,5 tony baterii. Na podsumowanie przybyli przedstawiciele placówek, które z rąk Prezydenta Miasta oraz sponsorów Panasonic Energy Poland i Urbis sp. z o.o. odebrały nagrody i dyplomy. Klub Ekologiczny nagrodził uczestników akcji świeżymi jabłuszkami i słodkim upominkiem.

 

Najwięcej baterii zebrały:

 W kategorii przedszkoli:

o    I miejsce Przedszkole Nr 2 „Źródełko” - 240 kg

o    II miejsce Przedszkole Nr 9 „Leśne Ludki” - 136 kg

o    III miejsce Przedszkole Nr 14 „Mali Piastowie” - 100 kg

W kategorii szkoły podstawowe :

o    I miejsce Szkoła Podstawowa Nr 12 - 330 kg

o    II miejsce Szkoła Podstawowe Nr 9 - 155 kg

o    III miejsce Szkoła Podstawowa Nr 8 - 130 kg

Dzieci z Przedszkola Leśne Ludki zaprezentowały ciekawy program artystyczny, w którym deklarowały miłość do ziemi, sposób dbania o naszą planetę i najbliższe środowisko.  Brawo młodzi ekolodzy.

 

Pamiętajmy!!! zużyte baterie i elektro odpady zbieramy do specjalnych pojemników umieszczonych w wielu punktach handlowych naszego miasta lub zanosimy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  przy ul. Chrobrego 21

 

 

Jubileusz 40 -lecia powstania Koła Pszczelarzy w Niechanowie był okazją do uroczystości, która odbyła się 9 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury. Po  mszy świętej w Kościele pw.  św. Jakuba Apostoła w Niechanowie odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem zaproszonych gości, pszczelarzy z Wielkopolski oraz młodzieży szkolnej, która brała udział w konkursach plastycznych i na wykonanie prezentacji multimedialnej. Spotkanie prowadziła P. Dyrektor GOK oraz Prezes Koła Pszczelarzy p. Krzysztof Jarus.  W odświętnie udekorowanej Sali odbyła się wystawa prac dzieci i młodzieży oraz sprzętu i dokumentów pracy pszczelarzy. Prezes przedstawił historię koła oraz jego działalność. Mówił o sukcesach i trudnościach na jakie napotykają pszczelarze w swojej pracy, dziękował za współpracę samorządom  i Wojewódzkiemu Związkowi Pszczelarzy w Poznaniu. Odznaczono i wyróżniono szereg osób, były gratulacje, kwiaty i upominki w postaci pysznego miodu.

Członkowie Polskiego Klubu Ekologicznego Koła w Gnieźnie doceniają duży trud pracy pszczelarzy, odbyło się kilka spotkań z pszczelarzami,  a w 2018 roku nadano Powiatowemu Zarządowi Kół Pszczelarzy honorowy tytuł Mecenasa Przyrody.

 

Świadomi ogromnej roli pszczelarzy w gospodarce człowieka i znaczenia prowadzonej hodowli pszczół dziękujemy za Wasz codzienny trud i życzymy  satysfakcji, społecznego uznania oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości kulturowej, naukowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej

Obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości organizowane są w wielu placówkach nauczania i wychowania. W piątek 9 listopada świętowano w Szkole Podstawowej nr 6 w Gnieźnie. O godzinie 11.11 odśpiewano hymn Polski i Szkoły, a później młodzież przedstawiła  patriotyczny program słowno-muzyczny. Wyjątkowym punktem programu było podkreślenie ustanowienia pomnika przyrody, którym jest jesion wyniosły o imieniu „Staś” rosnący na szkolnym dziedzińcu. Rada Miasta Gniezna na wniosek Szkoły ustanowiła oficjalnie to okazałe ponad stuletnie drzewo o obwodzie pnia 3,5 metra pomnikiem przyrody, a nazwano imieniem bohatera powieści patrona szkoły Henryka Sienkiewicza. Dla podkreślenia 100 rocznicy niepodległości uroczyście posadzono kolejne drzewko - dąb nazwany „Niepodległość”.

 

Podczas uroczystości licznie zgromadzonej młodzieży szkolnej towarzyszyli zaproszeni goście: Prezydent Miasta Gniezna - absolwent tej szkoły, najstarsza absolwentka szkoły Pani Helena, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, przedstawiciele Polskiego Klubu Ekologicznego i Nadleśnictwa Gniezno.