Dnia 1 września 2018 r. dzięki wspólnej organizacji Urzędu Miejskiego w Gnieźnie i Polskiego Klubu Ekologicznego Koło w Gnieźnie odbył się „Profilaktyczny Rajd Rowerowy” na trasie: Rynek Gniezna-Osiniec- Kędzierzyn-Żelazkowo-Goczałkowo-Gurówko-Cielimowo-Gajówka Gniezno.

W imprezie uczestniczyło 60 osób, w tym rodziny z dziećmi, którzy przybyli tego dnia na gnieźnieński Rynek, aby w aktywny sposób spędzić czas wolny a organizatorzy promować alternatywne i przyjazne środowisku i zdrowiu człowieka środki komunikacji jakim jest rower. Po zapisach i krótkim omówieniu trasy rowerzyści pod opieką gnieźnieńskiej Policji i Straży Miejskiej ruszyli na trasę Rajdu. Po drodze na 3 punktach Osiniec, Kędzierzyn i Żelazkowo była możliwość krótkiego odpoczynku i zbierania punktów w konkursie wiedzy prowadzonym przez młodzież ze świetlic socjoterapeutycznych.  

W czwartek, 14 czerwca 2018 r., w Wiacie Edukacyjnej „Gajówka” Leśnictwa Las Miejski, podsumowano tegoroczną edycję konkursu „Ekolider”. W ekologicznych zmaganiach udział wzięło 14 placówek oświatowych różnego szczebla z Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego.

Konkurs  Ekolider to impreza, która podsumowuje działalność placówek różnych szczebli  w zakresie ochrony przyrody i wrażliwości na środowisko naturalne przez cały rok szkolny.

W XVIII edycji konkursu (obejmującego rok szkolny 2017/2018) wzięło udział 14 placówek oświatowych z Gniezna i powiatu – ogółem ok. 3000 wychowanków.