Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie wraz z Zakładem Zieleni Miejskiej i Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego organizuje dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych a także dorosłych mieszkańców Gniezna konkurs „Mój pomnik przyrody”, któremu patronuje Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz

To społeczna akcja polegająca na poszukiwaniu i zgłoszeniu przez dzieci, młodzież szkolną i osoby dorosłe wyjątkowych drzew na terenie miasta, które ze względu na swój rzadki gatunek, wyjątkowe rozmiary, budowę, historię zasługują na wyróżnienie i objęcie ochroną.

Zieleń miejska w postaci drzew oraz parków stanowi jeden z najważniejszych elementów łagodzących skutki zachodzących w bardzo szybkim tempie zmian klimatycznych. Zadrzewienia w ekosystemach miejskich,  wpływają na poprawę jakości środowiska miejskiego – ograniczenie ilości dwutlenku węgla, redukcję zanieczyszczenia powietrza, zrównoważoną gospodarkę wodami opadowymi, co skutkuje poprawą zdrowia ludzi oraz pozytywnie wpływa na lokalny i globalny stan środowiska.

Spośród zgłoszonych drzew wybierzemy 10 najciekawszych, a osoby które je zgłosiły otrzymają nagrody. Drzewo, które uzyska pierwsze miejsce, zgłosimy do konkursu Europejskie Drzewo Roku. Inne wyjątkowe okazy będą zgłoszone do zatwierdzenia jako pomniki przyrody, których na terenie naszego miasta jest wyjątkowo mało.

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą  https://padlet.com/pkegniezno/xecy5kscc6080v73

gdzie należy podać imię oraz nazwisko zgłaszającego, adres e-mailowy,  lokalizację drzewa, gatunek,  obwód drzewa mierzony na wysokości 1,30 m od ziemi, informację dlaczego jest wyjątkowe. Ważne jest również zdjęcie drzewa. Można również zgłaszać drzewo telefonicznie, podając wszystkie potrzebne dane, do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego tel. 061 426 04 75 lub Zakładu Zieleni Miejskiej tel. 61 426 04 26. Po otrzymaniu zgłoszenia specjaliści dokonają szczegółowej diagnostyki drzewa i pomiarów.

Konkurs trwa do 10 października, bowiem ten dzień jest uznany jako Święto Drzewa, a ogłoszenie wyników  nastąpi 18 października.

 

Prezes Koła w Gnieźnie

     Grażyna Bernaciak