Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie wraz z Zakładem Zieleni Miejskiej i Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego informuje, że dokonano oceny zgłoszonych drzew w konkursie „Mój pomnik przyrody”. 

Z zadowoleniem stwierdziliśmy,  że w regulaminowym terminie zgłoszono aż 35 drzew, które zostały ciekawie opisane. Zgłoszeń dokonało 5 szkół podstawowych (25 drzew), 4 przedszkola (4 drzewa) oraz 6 mieszkańców. Najaktywniejsza w konkursie była młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 8, która zgłosiła 11 drzew, ze Szkoły Podstawowej nr 12 - 6 drzew, ze Szkoły Podstawowej nr 3 – 5 drzew.

Zespół pracowników Zakładu Zieleni Miejskiej i Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego dokonał szczegółowej analizy stanu drzew, biorąc pod uwagę kondycję drzewa (korzenie, pień, koronę, liście) jego obwód i wielkość, stan zdrowotny (grzyby, uszkodzenia, chlorozy, nekrozy) itp.

Podsumowując wyłoniono 10 wyjątkowych drzew:

Cis ul. Wrzesińska

Wierzba biała ul. Kawiary

Surmia ul. Ludwiczaka

Dąb ul. Lema

Jesion ul. Ludwiczaka w Parku

Robinia akacjowa ul. Mickiewicza

Wiąz szypułkowy Park Miejski

Dąb  ul. Kawiary

Olcha ul. Czeremchowa rosnąca w grupie trzech drzew

Lipa szerokolistna Os. Kazimierza Wielkiego naprzeciw SP nr 12, również rosnąca w grupie.

Ponadto na listę wyjątkowych drzew wpisano zespoły:

Aleja kasztanowców ul. Ludwiczaka

Aleja wiązów ul. Orzeszkowej

Aleja kasztanowców ul. Wodna.

 

O terminie wręczenia nagród powiadomimy w najbliższym czasie.

 

 

Prezes Koła w Gnieźnie

      Grażyna Bernaciak

Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie wraz z Zakładem Zieleni Miejskiej i Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w związku z organizacją konkursu „Mój pomnik przyrody” informuje, że trwają terenowe prace specjalistów w zakresie oceny  i pomiarów zgłoszonych przez dzieci i młodzież. 

Z zadowoleniem stwierdziliśmy,  że w regulaminowym terminie zgłoszono aż 35 drzew, które  zostały ciekawie opisane przez osoby zgłaszające. Od 11 października trwają prace nad ich oceną a przewidywany termin  ostatecznego zakończenia prac wyznaczono na 25.10.2022 r. Za nieprzewidziane wcześniej wydłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu serdecznie przepraszamy. O wynikach niezwłocznie powiadomimy placówki biorące udział w tym konkursie.

Organizator  -  Powiat Gniezno i Jadwiga Biadasz we współpracy z Polskim Klubem 

Ekologicznym Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie

Patronat Honorowy - Starosta Gnieźnieński Piotr Gruszczyński             

Komitet organizacyjny:

  1. Jadwiga Biadasz - odpowiedzialna w imieniu organizatora
  2. Andrzej Kaczmarek - Komandor Rajdu
  3. oraz Grażyna Bernaciak, Krzysztof Bernaciak, Beata Zielińska-Tubacka, Jolanta Pląsek,

Pobierz dalsze informacje