Uprzejmie informuję, że z uwagi na trudną i dotychczas nie uregulowaną sytuację w placówkach oświatowych  termin XXIV Gnieźnieńskich Prezentacji Ekologicznych zaplanowanych na 25 kwietnia 2019 r. zmuszeni jesteśmy przełożyć. Po konsultacjach z Urzędem Miejskim, Starostwem Powiatowym i Miejskim Ośrodkiem Kultury w Gnieźnie termin imprezy ustalono na 15 maja 2019 roku: przedszkola godzina 10 00 na Rynku Miejskim a szkoły 11 30 w Sali widowiskowej MOK. Mamy nadzieję,  że termin ten będzie dla Państwa korzystny i dzieci oraz młodzież z opiekunami będą uczestniczyć w imprezie. Z uwagi na zmianę terminu, dla placówek, które z różnych względów nie mogły złożyć prac konkursowych lub nie zgłosiły się do udziału w Turnieju jest możliwość dostarczenia prac i zgłoszenia placówki do 10 maja 2019 r. 

Serdecznie zapraszamy do udziału.                     

 

                                                                        

                                                                             Prezes PKE Koło w  Gnieźnie

 

                                                                                           Grażyna Bernaciak