Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie zwraca się do wszystkich jednostek, osób prawnych i fizycznych z apelem o odstąpienie od używania środków pirotechnicznych do oprawy uroczystości i imprez publicznych oraz prywatnych, w tym z okazji powitania Nowego Roku.

 

Sprzeciw wobec świętowania z użyciem wyrobów pirotechnicznych podyktowany jest negatywnymi skutkami pokazów fajerwerków dla środowiska, zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz ich wpływ na zachowania zwierząt. Jest to ważne również dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

 

Analizując skład środków pirotechnicznych, także tych produkowanych i wykorzystywanych z zachowaniem obowiązujących przepisów, należy zauważyć, że zawierają one szereg nieobojętnych dla zdrowia pierwiastków i związków chemicznych takich jak: nadchloran potasu, azotan potasu, trójtlenek bizmutu, glin, azotan lub chlorek baru, fosfor, kwas siarkowy, kwas borowy, opiłki żelaza, sole strontu, litu, chlorki lub węglan miedzi, cynk, benzoesan potasu, węgiel drzewny, cukry – sacharoza lub laktoza. W czasie procesu spalania powstają tlenki siarki, azotu, fosforu, węgla, które są przyczyną kwaśnych opadów. Wydzielane w trakcie pokazów związki np. baru są bardzo silnymi truciznami, na kontakt z którymi narażone są osoby uczestniczące w pokazie.

Hałas i błyski bardzo intensywnego, jasnego światła narażają na silny stres także zwierzęta. Tymczasem art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, stanowi, że zwierzę nie może być traktowane jak rzecz i należy się mu poszanowanie, jak też ochrona i opieka.

Pokazy pirotechniczne, zwłaszcza mające skalę pokazów organizowanych 31 grudnia można zakwalifikować jako zachowania rażące w dobro, jakim jest życie, zdrowie albo bezpieczeństwo zwierzęcia, w zależności od naruszonego dobra, wyczerpujące znamiona wykroczeń lub przestępstw, których ściganie następuje z urzędu.

Obecnie coraz większa liczba gmin rozważa lub podejmuje inicjatywy związane z wprowadzeniem na swoim terenie zakazów lub ograniczeń w zakresie sprzedaży detalicznej wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do użytku cywilnego, używania ww. wyrobów lub organizowania widowisk (pokazów) z ich wykorzystaniem. Podobne inicjatywy podejmują także samorządy powiatowe i wojewódzkie.

 

Ponadto konieczne jest zintensyfikowanie działań związanych z kontrolą zasad użytkowania materiałów pirotechnicznych, legalności obrotu dostępnych w sprzedaży fajerwerków i petard oraz pełnoletności osób dokonujących zakupu tego typu towarów.

 

Mając na uwadze negatywne skutki pokazów fajerwerków dla środowiska, zdrowia człowieka i zachowania zwierząt wyrażamy sprzeciw przeciwko takim formom celebrowania imprez ogólnodostępnych i rodzinnych uroczystości.