Sprzątanie świata – Polska to akcja, której celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko

Sprzątanie świata to nie tylko okazja, żeby posprzątać wokół siebie i usunąć śmieci, to także ważna działalność edukacyjna.

W Gnieźnie Sprzątanie świata odbędzie się 16 września 2022 r. od godz. 15.30. Zbiórka na ul. Kawiary przy Schronisku dla zwierząt.

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnego działania na rzecz naszego środowiska.

  

 

Akcja „Sprzątanie świata” ma ponad  30 lat i cieszy się coraz większym zainteresowaniem  w różnych zakątkach globu. Inicjatywa jest wspierana przez wiele znanych koncernów. To zwiększa zasięg akcji i zachęca nowe osoby do przyłączania się do niej.

Codziennie mieszkańcy Ziemi generują średnio 800 gramów śmieci na osobę, jednak w niektórych krajach jest to nawet 5 kg na osobę. Za 31 lat ta ilość śmieci może wzrosnąć średnio o 20%. Jeśli nie ograniczymy ilości śmieci, wkrótce nas po prostu zaleją. Poważnym problemem jest też fakt, że jedynie 19% odpadów jest poddawanych recyklingowi i kompostowaniu, 37% ląduje na legalnych wysypiskach, zaś aż 33% jest składowanych na wysypiskach nielegalnych. W Polsce powstaje 12 mln ton odpadów, z których recyklingowi poddawanych jest jedynie 14%. Dlatego właśnie potrzebne są takie akcje jak „Sprzątanie świata” – służą one to nie tylko oczyszczaniu otoczenia ze śmieci, ale także wyrabianiu pozytywnych nawyków i edukacji proekologicznej.

Sprzątanie świata – jak to się zaczęło?

Pomysłodawcą akcji był australijski biznesmen i żeglarz Ian Kiernan. W 1989 r. zainicjował on ruch, który z czasem objął cały świat. W pierwszej akcji „Sprzątanie świata” wzięło udział 40 tys. Australijczyków, którzy pozbierali odpadki z portu w Sydney. Rok później w sprzątaniu wzięła udział już cała Australia, a w kolejnych latach „Sprzątanie świata” było organizowanie w coraz większej liczbie państw. Dziś bierze w niej udział ponad 40 krajów i 40 mln ochotników. W Polsce akcja „Sprzątanie świata” odbyła się po raz pierwszy w 1994 roku dzięki determinacji Miry Stanisławskiej-Meysztowicz i Fundacji Nasza Ziemia. Dziś w tym projekcie biorą udział dzieci, młodzież i dorośli, szkoły, instytucje publiczne i prywatne firmy. 

Zbieranie odpadów ważniejsze niż myślisz!

Bez wątpienia zbieranie odpadów ma kluczowe znaczenie dla całej naszej planety i dla całej ludzkości. Nie można dłużej godzić się na wysypywanie ogromnych ilości śmieci na lądach i oceanach. W morzach znajduje się już 150 mln ton plastiku, a każdego roku trafia tam nawet 12,7 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych.  W czasie akcji „Sprzątania świata” można skutecznie oczyścić otoczenie z odpadów i sprawić, że będzie nam się żyło lepiej oraz zdrowiej. 

Takie akcje jak „Sprzątanie świata” to nie tylko okazja, żeby posprzątać wokół siebie i usunąć śmieci – to także ważna działalność edukacyjna. Im wcześniej młodzi ludzie wyrobią w sobie nawyk sprzątania i ograniczania ilości śmieci, segregacji odpadków i używania biodegradowalnych produktów, tym większa szansa, że uczynimy świat znowu czystym i przyjaznym dla ludzi i wszystkich organizmów żywych.

Wybrano z artykułu Nowiny Gliwickie