Organizator  -  Powiat Gniezno i Jadwiga Biadasz we współpracy z Polskim Klubem 

Ekologicznym Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie

Patronat Honorowy - Starosta Gnieźnieński Piotr Gruszczyński             

Komitet organizacyjny:

  1. Jadwiga Biadasz - odpowiedzialna w imieniu organizatora
  2. Andrzej Kaczmarek - Komandor Rajdu
  3. oraz Grażyna Bernaciak, Krzysztof Bernaciak, Beata Zielińska-Tubacka, Jolanta Pląsek,

Pobierz dalsze informacje