Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie wraz z Zakładem Zieleni Miejskiej i Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w związku z organizacją konkursu „Mój pomnik przyrody” informuje, że trwają terenowe prace specjalistów w zakresie oceny  i pomiarów zgłoszonych przez dzieci i młodzież. 

Z zadowoleniem stwierdziliśmy,  że w regulaminowym terminie zgłoszono aż 35 drzew, które  zostały ciekawie opisane przez osoby zgłaszające. Od 11 października trwają prace nad ich oceną a przewidywany termin  ostatecznego zakończenia prac wyznaczono na 25.10.2022 r. Za nieprzewidziane wcześniej wydłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu serdecznie przepraszamy. O wynikach niezwłocznie powiadomimy placówki biorące udział w tym konkursie.