W Sali widowiskowej Centrum Kultury Scena to Dziwna w Gnieźnie  dnia 25 kwietnia  odbyło się spotkanie dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów z organizatorami konkursu. Było nawiązaniem do obchodzonego 22 marca Światowego Dnia Wody oraz 22 kwietnia Światowego Dnia Ziemi. W wydarzeniu tym uczestniczył Starosta Piotr Gruszczyński, Zastępca Prezydenta Gniezna Michał Powałowski, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Magdalena Musiałowicz wraz z Mariką Śmielecką, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Marzena Dyc- Rewers, Nadleśnictwo Gniezno reprezentowała Karolina Łachowska a Polski Klub Ekologiczny  Grażyna Bernaciak i Jadwiga Biadasz.

Po przywitaniu przybyłych na spotkanie osób i omówieniu wyników konkursu odbył się wykład na temat retencji. Podkreślono jak mały zasób wody mamy w naszym regionie co uzasadnia wzmożone działania aby gromadzić każdą możliwą do złapania kroplę wody. Dzięki temu poprawia się bilans wodny, zwiększają się zasoby wodne. Gromadzenie deszczówki chroni zieleń przed skutkami suszy, poprawia mikroklimat co sprzyja bioróżnorodności, oszczędza zasoby wód podziemnych przeznaczonych do picia. To tylko niektóre zalety retencji.

Dzieci i młodzież biorąca udział w konkursie w zależności od grupy wiekowej przedstawiła w tym temacie swoje spojrzenie na ten niesłychanie ważny temat. Klasy 1-3 wykonały prace plastyczne nt. „Kropelkowy Świat”, klasy 4-6 zaproponowały plakat „Zatrzymuję nie marnuję”, klasy 7-8 zaprojektowały ulotki i hasło promujące retencje, a uczniowie szkół średnich wykonali krótkie filmy lub prezetacje slajdów na temat „Retencja miejska czyli jak każdy z nas może troszczyć się o zasoby wody”. Ogółem przesłano 111 prac, które zostały komisyjnie ocenione i wyłoniono 28 osób nagrodzonych  i wyróżnionych.

Przyjemnym punktem spotkania było wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu przez zaproszonych gości oraz wspólne zdjęcia.