Drodzy Przyjaciele, Członkowie i Sympatycy Polskiego Klubu Ekologicznego

Dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas wspierali nasze działania przekazując 1% podatku i zachęcamy do wsparcia w 2013 roku.

Aby przekazać 1% podatku wystarczy wpisać w swoim rozliczeniu rocznym w deklaracji PIT nazwę: Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie oraz wyliczoną kwotę.

Polski Klub Ekologiczny posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Klub nasz powstał w 1980 jako pierwsza ogólnopolska, niezależna organizacja pozarządowa. Celem działań naszej organizacji jest inspirowanie do realizacji idei zrównoważonego rozwoju w kraju, wspieranie proekologicznych decyzji inwestycyjnych, oraz, poprzez powszechną edukację ekologiczną, kształtowanie postaw przyjaznych środowisku, ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Naszą działalność prowadzimy w oparciu o składki członkowskie, pracę społeczną, dotacje na projekty.

Dlatego od hojności sympatyków Klubu zależy zakres naszej działalności. Jeśli popierasz działalność na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, krajobrazu, poprawy warunków zamieszkiwania i rekreacji, przekaż 1% od podatku na naszą organizację.

Wystarczy w rozliczeniu rocznym PIT wpisać:

- w rubryce Nazwa OPP; wpisać POLSKI KLUB EKOLOGICZNY OKRĘG WIELKOPOLSKI KOŁO W GNIEŹNIE

- w rubryce Numer KRS: 00000291210

 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie

Nr rachunku:98 9065 0006 0000 0000 7012 0001

  

  JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO - KROK PO KROKU

Kto może przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?
- podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
- podatnik objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku,
- podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

KROK 1 - należy wybrać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1% podatku w tym wypadku Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie zarejestrowany jako organizacja pożytku publicznego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 00000291210.

KROK 2 - należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT - 38.

W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy nazwę organizacji pożytku publicznego: Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie, jej numer KRS: 00000291210 i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Urząd Skarbowy przekaże następnie łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji, na jej konto.