Nowy statut Polskiego Klubu Ekologicznego uchwalony przez Delegatów Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów w dniu 23 maja 2009 r. w Krakowie, przyjęty przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 30 czerwca 2009 r. - do pobrania w formie dokumentu PDF