Grażyna Bernaciak - prezes

Małgorzata Reszko - v-ce prezes

Justyna Kowalska - sekretarz

Jadwiga Biadasz - skarbnik

Marek Burzyński - członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna :

Beata Zielińska-Tubacka - przewodnicząca

Dorota Jagielska - członek

Stefania Kostro - członek