Dnia 7 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Gnieźnie odbyło się podsumowanie projektu „Klimatyczna klasa”

Grupa 20 uczniów z klas pierwszych i drugich z opiekunem spotkała się, aby opowiedzieć jakie zadania związane z klimatem zostały zrealizowane w ramach projektu.

Projekt Fundacji Uniwersytet Dzieci  umożliwił uczniom   realizację wyjątkowych, pełnych obserwacji i doświadczeń zajęć świetlicowych. Jak wyglądałoby życie na Ziemi bez drzew? Jak w prosty sposób sprawdzić, czy powietrze, którym oddychamy jest czyste? Dlaczego powstają silne wiatry i jakie skutki mogą wywołać?  Odpowiedzi na te pytania znalazły dzieci uczestniczące w zajęciach.

Założeniem projektu było  kształtowanie kompetencji społecznych  uczniów i poszerzanie ich wiedzy przyrodniczej. W ramach projektu zrealizowano cykl  zajęć dotyczący przyrody i ochrony środowiska. Otrzymany  zestaw badawczy pozwolił na przeprowadzenie ciekawych doświadczeń. Sprawdzono  na przykład, czy w najbliższej okolicy występują porosty oraz  stworzono małą fabrykę tlenu.

Poznano zasady segregacji odpadów, konieczności oszczędzania energii, wody, rozważnych zakupów z listą produktów i torbą wielokrotnego użytku, możliwości wtórnego wykorzystania przedmiotów, zalet korzystania z transportu publicznego. Te i inne podobne zachowania wpływają na poprawę otaczającego środowiska i ochronę klimatu. Podczas spotkania dzieci przedstawiły zagrożenia dla człowieka i przyrody wynikające ze zmian klimatycznych oraz deklarowały postępowanie, które wpływa korzystnie na planetę i jej klimat. Na ręce gościa spotkania Prezesa Polskiego Klubu Ekologicznego wpłynęło 20 rad dotyczących codziennych zachowań i zmian niekorzystnych nawyków oraz Petycję dotyczącą działań chroniących klimat naszej planety.