W Sali widowiskowej Centrum Kultury Scena to Dziwna w Gnieźnie  dnia 25 kwietnia  odbyło się spotkanie dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów z organizatorami konkursu. Było nawiązaniem do obchodzonego 22 marca Światowego Dnia Wody oraz 22 kwietnia Światowego Dnia Ziemi. W wydarzeniu tym uczestniczył Starosta Piotr Gruszczyński, Zastępca Prezydenta Gniezna Michał Powałowski, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Magdalena Musiałowicz wraz z Mariką Śmielecką, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Marzena Dyc- Rewers, Nadleśnictwo Gniezno reprezentowała Karolina Łachowska a Polski Klub Ekologiczny  Grażyna Bernaciak i Jadwiga Biadasz.

Po przywitaniu przybyłych na spotkanie osób i omówieniu wyników konkursu odbył się wykład na temat retencji. Podkreślono jak mały zasób wody mamy w naszym regionie co uzasadnia wzmożone działania aby gromadzić każdą możliwą do złapania kroplę wody. Dzięki temu poprawia się bilans wodny, zwiększają się zasoby wodne. Gromadzenie deszczówki chroni zieleń przed skutkami suszy, poprawia mikroklimat co sprzyja bioróżnorodności, oszczędza zasoby wód podziemnych przeznaczonych do picia. To tylko niektóre zalety retencji.

Dzieci i młodzież biorąca udział w konkursie w zależności od grupy wiekowej przedstawiła w tym temacie swoje spojrzenie na ten niesłychanie ważny temat. Klasy 1-3 wykonały prace plastyczne nt. „Kropelkowy Świat”, klasy 4-6 zaproponowały plakat „Zatrzymuję nie marnuję”, klasy 7-8 zaprojektowały ulotki i hasło promujące retencje, a uczniowie szkół średnich wykonali krótkie filmy lub prezetacje slajdów na temat „Retencja miejska czyli jak każdy z nas może troszczyć się o zasoby wody”. Ogółem przesłano 111 prac, które zostały komisyjnie ocenione i wyłoniono 28 osób nagrodzonych  i wyróżnionych.

Przyjemnym punktem spotkania było wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu przez zaproszonych gości oraz wspólne zdjęcia.

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy przesłać wszystkim członkom,

przyjaciołom i sympatykom

najserdeczniejsze życzenia.


Niech nadchodzące Święta będą dla Was
niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu,
trosk i zmartwień, aby upłynęły w spokoju i radości,
wśród rodziny, przyjaciół oraz wszystkich Bliskich osób,

a Nowy Rok 2023 niech przyniesie Wam

wiele dobrych dni i spełnienie marzeń.

 

W imieniu Zarządu Polskiego Klubu Ekologicznego

Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie

Grażyna Bernaciak

Zarząd Polskiego Klubu Ekologicznego Koło w Gnieźnie w związku z ogłoszeniem konkursu „Retencja czyli jak zatrzymać wodę” uprzejmie informuje, że dokonano podsumowania konkursu. Oceny dokonali organizatorzy: Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, Nadleśnictwo Gniezno i Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie. Ogółem przesłano 101 prac z 10 placówek w 4 grupach wiekowych. Z uwagi na ciekawe podejście do tematu retencji i interesujące wykonanie prac nagrodzono:

 

Kategoria klasy 1-3  wpłynęły 33 prace z 5 placówek

1 miejsce Liliana Bereźnicka  SP nr 3

2 miejsce Hanna Lisiecka       SP nr 6 / 2 miejsce Alicja Wachowiak    SP nr 7

3 miejsce Andrij Bulavka       SP nr 1

wyróżnienia:

Marta Głowska         SP nr 6

Kornelia Bochańska SP nr 10

Kacper Wiśniewski   SP nr 5

Laura Wierzelewska  SP nr 12

Więcej o: Podsumowanie konkursu „Retencja czyli jak zatrzymać wodę”

W Przedszkolu Nr 9 „Leśne Ludki” odbył się ekologiczny konkurs o wodzie „Szanuj wodę - zakręcaj, zbieraj, oszczędzaj!”. Celem konkursu organizowanego przez: Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Miejski w Gnieźnie i Nadleśnictwo Gniezno było zwrócenie uwagi na ważny problem ochrony zasobów wody oraz jej retencji.
Retencja to zdolność do okresowego zatrzymywania wody. Dzięki temu zjawisku poprawie ulega bilans wodny. Zasoby wodne powiększają się, ponieważ szybki spływ powierzchniowy zastępowany jest przez powolny odpływ gruntowy. Gromadzenie deszczówki: chroni zieleń przed skutkami suszy, jest skuteczną metodą jej przeciwdziałania, przynosi oszczędności na wodzie wodociągowej i oszczędza zasoby wód podziemnych, jest darmowa, pozwala zgromadzić wartościowe zapasy na długo, może poprawiać mikroklimat i bioróżnorodność, może zapewniać dostęp do wody dla dzikich zwierząt, zwłaszcza podczas upałów, ogranicza ryzyko podtopień i erozji gleby oraz rozprowadzania zanieczyszczeń.
W konkursie brały udział drużyny dwuosobowe dzieci z Przedszkoli Nr 5, 6, 9, 10, 13, 14 i 15. Konkurs wiedzy o wodzie był połączony z zabawami badawczymi. Koordynatorem konkursu była Dorota Jagielska, nauczyciel z Przedszkola Nr 9 oraz członek PKE OW Koło w Gnieźnie. Dzieci popisały się znakomitą wiedzą na temat, w jaki sposób oszczędzać wodę, jakie są zagrożenia związane ze zmianami klimatu i wpływu retencji na otaczającą przyrodę, człowieka zwierzęta i rośliny. Wszystkie drużyny otrzymały upominki i pamiątkowe dyplomy.

https://padlet.com/pkegniezno/DzienZiemi 

 

Organizatorzy dotychczasowych 26 imprez zwrócili się do placówek szkolnych i przedszkolnych    o zaprezentowanie  działań jakie miały miejsce w ich obiektach i jak społeczność szkół i przedszkoli obchodziła to ważne święto.

Sprawozdania w formie zdjęć i filmów wpłynęły z 11 przedszkoli: nr 1 „Wesołe Nutki”, nr 2 „Źródełko”, nr 3 „Kubuś Puchatek”, nr 5 „Mali Przyrodnicy”, nr 6 „Polne Kwiaty”, nr 8 „Mali Polanie”, nr 12 „ Plastusiowo”, nr 13„Gniazdo Orląt”, nr 14 „Mali Piastowie”, nr 15 „Pszczółka Maja”, nr 17 „Piastowska Gromada”.

Ze szkół podstawowych swoje wydarzenia z obchodów Dnia Ziemi zgłosiło 6  placówek: nr 5, nr 6, nr 7, nr 9 , nr 10, nr 12.

Organizatorzy Prezentacji Ekologicznych: Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Miejski w Gnieźnie, Nadleśnictwo Gniezno dokonali przeglądu nadesłanych informacji i stwierdza że wszystkie placówki obchodziły to ważne dla naszej planety święto w sposób wyjątkowy. Każda placówka przedstawiła wiele inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych tego dnia przez społeczność całej szkoły lub przedszkola lub znacznej ich części.

W ocenie działań wzięto pod uwagę pomysłowość i nowatorstwo, zaangażowanie uczestników,  zasięg działań podjętych przez placówkę oraz wpływ na świadomość ekologiczną społeczności.

Wśród przedszkoli:

 I miejsce Przedszkole nr 17 - za propagowanie problemów ekologicznych wśród społeczności lokalnej, przemarsz dzieci i uświadamianie dorosłym zagrożeń dla środowiska; dzieci walczą  o swoją przyszłość; druga ważna inicjatywa -ekotorby.

II miejsce Przedszkole nr 5 – za konkretne „inwestowanie w swoją planetę” czyli wyposażenie przedszkolnego ogrodu w domek dla owadów i kompostownik; to cenne działania i warte naśladowania.

III miejsce Przedszkole nr 6 – za propagowanie toreb wielokrotnego użytku i rozdawanie ich rodzicom i pracownikom przedszkola, co jest praktyczną pomocą dla środowiska, ograniczającą ilość tworzyw sztucznych zagrażających naszej planecie.

III miejsce Przedszkole nr 12 – za inwestowanie w otoczenie obiektu poprzez  nasadzenia kwiatów i krzewów, nauka i zajęcia praktyczne sadzenia roślin w przedszkolu, ekozabawki.

Wśród szkół podstawowych:

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza  - za innowacyjność podejmowanych działań, wystawę o ptakach, praktyczne poznawanie roślin „co ze mnie wyrośnie”, „zainwestowanie” w kącik do gromadzenia odpadów i obsadzenie go pnączami, sprzątanie terenu przy jeziorze Winiary.

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 10 im. Polskich Noblistów – za różnorodność działań, za fantastyczne torby ekologiczne z koszulek czyli dawanie drugiego życia przedmiotom, co stanowi podstawę recyklingu, za sprzątanie odpadów w okolicy szkoły.

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedlera – za dużą różnorodność działań edukacyjnych, audycje, konkurs międzyklasowy na zielono, prace plastyczne, krzyżówki ekologiczne, ekofeston,  oraz ciekawą inwestycję- hasła ekologiczne na schodach celem utrwalania wśród społeczności szkolnej ważnych zasad postępowania w zgodzie z naturą.

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 – za różnorodność działań edukacyjnych, prace plastyczne, film, ekofeston, konkurs fotograficzny „odbicie wody”, inwestycje w formie praktycznej poprzez sadzenie roślin.

 

Jednocześnie Jury podkreśla ogromne zaangażowanie wszystkich uczestników Prezentacji poprzez udział w konkursach wiedzy, fotograficznych, nagrywanie audycji, filmików, zajęcia plastyczne. sadzenie roślin, gry i zabawy najmłodszych, co skutkuje zdobywaniem wiedzy o otaczającym świecie i zagrożeniach ekologicznych.

Zatem „Inwestujmy w naszą planetę” każdego dnia, wszyscy w miarę swoich możliwości.

W niedzielny ranek 21 maja o godz. 6 30 zebraliśmy się w Parku Miejskim na spotkaniu z ornitolożką Agatą Ożarowską. Duża grupa osób dorosłych i dzieci, część wyposażona w lornetki i aparaty fotograficzne wyruszyła na spotkanie z ptakami naszych parków i ogrodów. Trwający ponad dwie godziny spacer pozwolił podejrzeć i posłuchać wiele gatunków ptactwa żyjącego w naszym otoczeniu. Pani Agata zwracała uwagę na wiele dźwięków i po nich tropiliśmy nasze ptaki. Opowiadała przy tym ciekawie o zwyczajach ptaków, ich podróżach i roli jaką odgrywają w naszym życiu. Spotkaliśmy między innymi ziębę, śpiewaka, kosa, szpaka, grzywacza, dzięcioła dużego i zielonego,  grubodzioba, pełzacza ogrodowego, kowalika, modraszkę, gawrona, kapturka, zaganiacza, jerzyka. Podglądaliśmy dziuple i gniazda ptaków oraz podziwialiśmy na stawie rodzinę kaczek krzyżówek z małymi. Słoneczny ranek sprzyjał obserwacji, a ptaki zachwycały nas swoim bardzo różnorodnym śpiewem. Kończyliśmy spacer zachwyceni kontaktem z przyrodą i wzbogaceni wiedzą o naszych małych fruwających towarzyszach zamieszkujących Park Miejski.

Listopadowe zebranie Polskiego Klubu Ekologicznego Koła w Gnieźnie odbyło się w niecodziennych okolicznościach. W trosce o zdrowe odżywianie członkowie Klubu spotkali się w Restauracji „Gruszka i pietruszka”, gdzie  pod czujnym okiem właścicielki Pani Asi odbyły się warsztaty kulinarne. Na bazie kaszy jaglanej, kakao, miodu i płatków migdałowych powstały pyszne kulki rafaello.  

Zbliżające się  święto 11 listopada to czas, kiedy w wielu wielkopolskich domach piecze się rogale „marcińskie”. Przekonaliśmy się że one też mogą być zdrowsze a nawet bezglutenowe, jeśli bazą będzie mąka kukurydziana i ryżowa. Starannie zawijaliśmy rogaliki z masą makową a po upieczeniu jeszcze ciepłe zajadaliśmy popijając zieloną herbatą.

 

W tej miłej atmosferze omówiliśmy ostatnie imprezy i projekty jak Młodzieżowe Forum Ekologiczne oraz planowaną Olimpiadę wiedzy o zasadach segregacji odpadów dla szkół podstawowych. 

 

Ostatnie przed wakacjami spotkanie członków Koła odbyło się 20 czerwca 2018 r.  w Trzuskołoniu w pasiece Darz Ul. Na zaproszenie właścicieli tego wyjątkowego miejsca Pani Ireny i Mariana Woźniaków przybyły osoby zainteresowane prowadzoną tam uprawą w systemie permakultury i funkcjonowaniem pasieki, w tym domku inhalacyjnego. Mieliśmy możliwość skorzystania z tego miejsca  oraz poznania zastosowania i skutków apiterapii w leczeniu różnych schorzeń.

Więcej o: Spotkanie w Trzuskołoniu

Z okazji Światowego Dnia Wody, który przypada 22  marca,  zapraszamy do udziału w konkursie zgodnie z tegorocznym hasłem „Troska o wodę jest obowiązkiem każdego człowieka”. 

Szczegółowy regulamin konkursu dla szkół

Z okazji Światowego Dnia Wody, który przypada 22  marca,  zapraszamy do udziału w konkursie zgodnie z tegorocznym hasłem „Troska o wodę jest obowiązkiem każdego człowieka”. 

Szczegółowy regulamin konkursu (pdf)