Światowy Dzień Drzewa to święto obchodzone 10 października na całym świecie od wielu lat, w Polsce od 2002 roku. W tym roku w Gnieźnie odbyły się z tej okazji dwa spacery dendrologiczne po Parku Miejskim im. Gen. Władysława Andersa. W godzinach dopołudniowych na spacer przybyły dzieci z Przedszkola nr 12. ze Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Zespołu Szkół Przyrodniczo Usługowych kierunek Architektura Krajobrazu. Ogółem ok. 80 osób wędrowało po Parku poznając fakty i ciekawostki z życia drzew, ich gatunki, sposób badania zdrowia drzew oraz poznali dwa pomniki przyrody znajdujące się w Parku. Przybyłych przywitała Prezes Klubu Grażyna Bernaciak, a następnie bardzo ciekawie na temat drzew opowiadała Pani Małgorzata Kania Kierownik Zakładu Zieleni Miejskiej. Prawie dwugodzinny spacer zakończył konkurs z nagrodami dla najbardziej aktywnej młodzieży. Drugi spacer zaplanowano dla dorosłych mieszkańców Gniezna i brała w nim również udział młodzież z Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych w Gnieźnie, około 30 osób.. Po dużej dawce wiedzy z zakresu życia drzew również zakończono spotkanie konkursem wiedzowym, z którym młodzi ludzie poradzili sobie świetnie.

Obchody Światowego Dnia Drzewa są świetną okazją do edukacji mieszkańców Gniezna i uświadomienie jak wielka jest rola drzew w naszym życiu. Będziemy kontynuować takie formy edukacji ekologicznej w kolejnych latach.