Dnia 29 lutego odbyło się podsumowanie akcji Ekowalentynki - Okażmy Miłość Ziemi!

Do udziału w akcji zostały zaproszone placówki edukacyjne miasta Gniezna: przedszkola i szkoły podstawowe, które przedstawiły informacje na temat zbiórki baterii. Organizatorem akcji był Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego przy udziale Polskiego Klubu Ekologicznego Koło w Gnieźnie oraz Nadleśnictwa Gniezno.

Uroczyste podsumowanie odbyło się w Przedszkolu nr 14 Mali Piastowie w Gnieźnie, dokąd przybyły Panie reprezentujące placówki oraz zaproszeni goście. Gościem honorowym była Pani Prezydent Miasta Gniezna. Na początku spotkania Pani Dyrektor Przedszkola przedstawiła personel i dzieci w poszczególnych grupach, które śpiewały piosenki, recytowały wiersze oraz zaprezentowały ciekawy pokaz mody wykorzystując odpady. Tematyka występów odnosiła się do hasła Okażmy miłość ziemi i wszystkie treści były ekologiczne. Pani Prezydent podziękowała opiekunom dzieci za trud włożony w ich wychowanie i przygotowanie do interesujących występów.

Pani Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego zapoznała zebranych z celem takiej akcji, jak ważne jest aby baterie nie trafiały do strumienia odpadów komunalnych i nie zatruwały środowiska a następnie przedstawiła wyniki zbiórki baterii w poszczególnych placówkach. Wśród szkół wyróżniły się: SP nr 8, która zebrała 739 kg baterii, SP nr 10 zbierając 318 kg oraz SP nr 9, która uzyskała 142 kg baterii. Ogółem zgłosiło udział 6 placówek.

Wśród przedszkoli wyróżniły się: Nr 9 zbierając 646 kg, Nr 14 zbierając 621 kg oraz Nr 6 zbierając 480 kg baterii. Wzięło udział 13 placówek przedszkolnych.

Przedstawicielki wszystkich obecnych placówek otrzymały upominki w postaci dyplomów, budek lęgowych i zestawów edukacyjnych. Na zakończenie uroczystego spotkania Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Koła w Gnieźnie podziękowała za udział w wielu projektach ekologicznych realizowanych w Gnieźnie i przedstawiła plany innych działań w roku 2024, do których udziału będą zapraszane szkoły i przedszkola. Spotkanie zakończył słodki poczęstunek dla uczestników tego wydarzenia.