Światowy Dzień Wody ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku. Obchodzony jest 22 marca i ma na celu uświadomienie społeczeństwu jak wielką rolę odgrywa woda, jakie wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów oraz jakie znaczenie ma jej ochrona i racjonalne zużycie. W 2022 roku hasłem przewodnim jest „wody podziemne – czyńmy niewidoczne widocznym”.

My zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Konkursie Woda to skarb.

 

Z okazji Światowego  Dnia Wody obchodzonego dnia 22 marca zapraszamy do udziału w konkursach, których główną ideą jest popularyzacja 6. celu zrównoważonego rozwoju AGENDY 2030 ONZ

„ZAPEWNIĆ WSZYSTKIM LUDZIOM DOSTĘP DO WODY I WARUNKÓW SANITARNYCH POPRZEZ ZRÓWNOWAŻONĄ GOSPODARKĘ ZASOBAMI WODNYMI.

POLSKA MUSI WYKORZYSTYWAĆ WODĘ W SPOSÓB BARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONY

Organizator i współorganizatorzy konkursu: Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Miejski Gniezno.

Każdy z nas może rozpocząć działania zmierzające do racjonalnego  używania  wody i zachęcić do tego innych. Zapraszamy do stworzenia projektów graficznych mających na celu uświadomienie wartości wody oraz promowanie racjonalnego gospodarowania jej zasobami  w domu, szkole, gminie, a może nawet na całym świecie. Wszystkie prace umieścimy na stronie internetowej Polskiego Klubu Ekologicznego koło w Gnieźnie a najlepsze nagrodzimy.  Podstawowym celem konkursu jest włączenie dzieci i młodzieży  do aktywnego udziału w działaniach związanych z ochroną wody, zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także budzeniem jej świadomości, że stan naszego najbliższego środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością dziś i jutro.

 

CELE KONKURSU

Podstawowym celem konkursu jest włączenie dzieci i młodzieży do aktywnego udziału  w działaniach związanych z ochroną wody, zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także budzeniem jej świadomości, że stan naszego najbliższego środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością dziś i jutro.

Szczegóły i regulamin konkursu do pobrania