Przypomnijmy, że 22 marca obchodzony jest w wielu krajach Światowy Dzień Wody, który ma na celu uświadomienie jaką rolę odgrywa woda w naszym życiu i jakie wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i Urząd Miejski w Gnieźnie zwróciły się do placówek oświatowych i wychowawczych z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego, aby dzieci i młodzież przedstawiła jak należy dbać o to dobro i jak nim rozsądnie gospodarować w domu, szkole, gminie i na całym świecie.

Do konkursu przystąpiło 5 przedszkoli: 2,5,6,9,15 oraz 9 szkół. Nadesłano 63 prace w kilku kategoriach. Przedstawiały one spojrzenie młodego pokolenia na problem zasobów wody, zaprezentowano  ciekawe zdjęcia, grafiki, hasła przedstawiające różne sposoby oszczędzania wody i racjonalnego gospodarowania jej zasobami. Oprócz tradycyjnego zakręcania kranu i kąpieli pod prysznicem dostrzeżono konieczność zbierania deszczówki, zużywania mniej ubrań i nie marnowania żywności.

Jury wnikliwie przejrzało nadesłane prace i wyłoniło sporą gromadę laureatów konkursu  i wyróżnionych, których szczegółową listę zamieszczono już wcześniej na stronie.

W ostatnim tygodniu dostarczono do wszystkich placówek nagrody ufundowane przez organizatorów oraz Senatora RP Pawła Arndta i Nadleśnictwo Gniezno.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z tego wydarzenia.