Światowy Dzień Wody ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku. Obchodzony jest 22 marca i ma na celu uświadomienie społeczeństwu jak wielką rolę odgrywa woda, jakie wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów oraz jakie znaczenie ma jej ochrona i racjonalne zużycie. W 2022 roku hasłem przewodnim jest „wody podziemne – czyńmy niewidoczne widocznym”.

My zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Konkursie Woda to skarb.

 

Z okazji Światowego  Dnia Wody obchodzonego dnia 22 marca zapraszamy do udziału w konkursach, których główną ideą jest popularyzacja 6. celu zrównoważonego rozwoju AGENDY 2030 ONZ

„ZAPEWNIĆ WSZYSTKIM LUDZIOM DOSTĘP DO WODY I WARUNKÓW SANITARNYCH POPRZEZ ZRÓWNOWAŻONĄ GOSPODARKĘ ZASOBAMI WODNYMI.

POLSKA MUSI WYKORZYSTYWAĆ WODĘ W SPOSÓB BARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONY

Organizator i współorganizatorzy konkursu: Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Miejski Gniezno.

Każdy z nas może rozpocząć działania zmierzające do racjonalnego  używania  wody i zachęcić do tego innych. Zapraszamy do stworzenia projektów graficznych mających na celu uświadomienie wartości wody oraz promowanie racjonalnego gospodarowania jej zasobami  w domu, szkole, gminie, a może nawet na całym świecie. Wszystkie prace umieścimy na stronie internetowej Polskiego Klubu Ekologicznego koło w Gnieźnie a najlepsze nagrodzimy.  Podstawowym celem konkursu jest włączenie dzieci i młodzieży  do aktywnego udziału w działaniach związanych z ochroną wody, zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także budzeniem jej świadomości, że stan naszego najbliższego środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością dziś i jutro.

 

CELE KONKURSU

Podstawowym celem konkursu jest włączenie dzieci i młodzieży do aktywnego udziału  w działaniach związanych z ochroną wody, zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także budzeniem jej świadomości, że stan naszego najbliższego środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością dziś i jutro.

Szczegóły i regulamin konkursu do pobrania

 

Gnieźnieńskie Dni Recyklingu Odzyskujesz – zyskujesz to już druga tego typu kampania zorganizowana wspólnie przez Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Miejski w Gnieźnie i Nadleśnictwo Gniezno przy współpracy z Firmą Wtórjan Bis, Spółki Urbis, Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie i Drukarni Majorczyk.

Dnia 12 czerwca 2021 roku na gnieźnieńskim Rynku w godzinach od 9 00 do 13 00 odbyła się zbiórka makulatury, nakrętek, karmy i innych akcesoriów dla bezdomnych zwierząt ze Schroniska w Gnieźnie. I choć pogoda tego dnia nie była korzystna dla organizatorów udało się zebrać blisko 2 tony makulatury i 124 kg nakrętek. Środki pozyskane z nakrętek zostaną przekazane dla dzieci potrzebujących wsparcia: Korneli Kuczmy i Bartka Labrenza.

Wszyscy, którzy przynieśli surowce otrzymali sadzonki drzewek lub kwiatów, które dostarczyli: Nadleśnictwo Gniezno, Szkółka Roślin Stempniewscy z Karniszewa, Ogrodnictwo Sanok z Gniezna oraz Agroplant z Gniezna.

Ideę i potrzebę organizacji tego typu spotkań z mieszkańcami podkreślali podczas otwarcia imprezy Prezydent Jarosław Grobelny i Starosta Piotr Gruszczyński.

Tego dnia wiele się działo na Rynku. Specjaliści z Urzędu Miejskiego i Banku Spółdzielczego w Gnieźnie udzielali informacji jak pozyskać środki na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację budynków oraz inne inwestycje z zakresu ochrony środowiska.

Dzieci z Przedszkola nr 9 Leśne Ludki w Gnieźnie przedstawiły barwny program muzyczny i zebrały gorące brawa.  Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w ramach wolontariatu przygotowała paczuszki z nasionami łąki kwietnej i rozdawała je osobom przybyłym tego dnia na Rynek. Warsztaty terapii zajęciowej w Gnieźnie wystawiły stoisko z pięknymi pracami swoich podopiecznych. W ramach edukacji ekologicznej były dla dzieci gry ekologiczne, konkursy i zgadywanki przyrodnicze. Schronisko dla zwierząt, które tego dnia zostało obdarowane przez mieszkańców Gniezna licznymi darami w postaci karmy, misek, smyczy, koców i zabawek dla zwierząt stawiło się z 5 pieskami czekającymi na adopcję.

Uczestnikom akcji rozdano wiele upominków i materiałów o tematyce związanej z ochroną przyrody.

Pozostałe sadzonki roślin zostaną rozdane podczas odbioru makulatury przyniesionej do Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Chrobrego 21 oraz do Firmy Wtórjan Bis przy ul. Wrzesińskiej 4.

Zachęcamy Państwa do starannej segregacji odpadów w swoich domach i gospodarstwie i oddanie ich do recyklingu. Pamiętajmy odzyskujesz – zyskujesz!

W tym roku obchodziliśmy je 15 maja od godz. 10 00 do 14 00,   w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Łubieńskiego 11, gdzie odbyło się podsumowanie  konkursów skierowanych dla różnych grup wiekowych oraz Turniej wiedzy.

Prezentacje organizowane są tradycyjne w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi, któremu w 2019 roku przyświecało hasło „Ochrona zagrożonych gatunków”.

O godz. 10 Przedszkolaki zgromadzone na Rynku przemaszerowały ulicą Chrobrego do MOK, gdzie odbyły się występy muzyczne i taneczne. Placówki otrzymały upominki dla dzieci oraz sadzonki roślin ze Szkółki Roślin Ozdobnych w Karniszewie

Kolejna impreza tego dnia to spotkanie uczniów szkół podstawowych i średnich. Uczestnicy konkursów i turnieju otrzymali nagrody a placówki dyplomy uczestnictwa.W konkursie plastycznym adresowanym do klas 1-3 wzięła udział Szkoła Podstawowa nr 8 i po naradzie jury nagrodzono: Maję Kłoszewską – 3 miejsce, Juliana Ambrożaka – 2 miejsce oraz Aleksandra Zamiara – 1 miejsce.

W konkursie na wykonanie mapy mentalnej dla klas 7, 8 i 3 gimnazjum złożono 12 prac i nagrodzono:  Oliwiera Szynkowskiego z SP nr 9 Barbarę Woźniakowską z SP nr 12 oraz Bartka Dolskiego z SP nr 5 za zajęcie 3 miejsca, Julię Strachanowską z SP nr 12 – 2 miejsce oraz Oliwię Kwiatkowską z SP nr 5 – która zajęła  pierwsze miejsce.

W konkursie na prezentację multimedialną dla szkół ponadgimnazjalnych nagrodzono Patrycję Woźniak z ZSP nr 2 która zajęła 3 miejsce, Lilianę Ciesielską z I LO oraz Aleksandrę Gółczyńską, Klaudię Kierzkowską i Kamila Gawrycha z ZSEO – 2 miejsce, oraz Kamila Szarzyńskiego z I LO za zajęcie 1 miejsca.

Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali nagrody lub wyróżnienia.

Tego dnia na scenie odbył się Turniej wiedzy dla klas 4-6. Zgłosiło się 6 drużyn, które na scenie zmierzyły się z różnymi zadaniami. Był krótki test wiedzy, krzyżówka, rozwiązanie zaszyfrowanej wiadomości, rozpoznanie zagrożonych gatunków roślin i zwierząt a także przedstawiono sposoby na ochronę i ratowanie zagrożonych gatunków. Turniej wygrał zespół z SP 7, drugie miejsce SP nr 6 i 12, a trzecie miejsce zdobyła SP nr 5.

 

Prezentacje od 24 lat organizuje Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, Urzędem Miejskim w Gnieźnie oraz Nadleśnictwem Gniezno przy pomocy  Miejskiego Ośrodka Kultury i Drukarni Majorczyk. Na rozpoczęciu imprez gościli: Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz, Zastępca Prezydenta Michał Powałowski, w imieniu Starosty Gnieźnieńskiego  Dyrektorzy 3 Wydziałów Edukacji i Sportu, Promocji i Turystyki oraz  Ochrony Środowiska. Uczestników wspierał i wręczał nagrody Radny RM Gniezna Jerzy Chorn oraz leśnik z Nadleśnictwa Gniezna Daniel Cierplikowski. Nagrody dla wszystkich uczestników zostały sfinansowane przez Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, Nadleśnictwo Gniezno i polski Klub Ekologiczny. 

 

Problematyka zagrożonych gatunków wymaga szczególnej uwagi. Badania wykazują, że każdego dnia na ziemi bezpowrotnie ginie kilka gatunków roślin i zwierząt. Związane to jest ze zmianami klimatycznymi lub gospodarką człowieka. Tempo wymierania gatunków wciąż rośnie a przyczyn jest coraz więcej np. wycinanie lasów, masowe polowania, stosowanie pestycydów, zanieczyszczenie powietrza, kwaśne deszcze, osuszanie bagien i mokradeł, masowe pozyskiwanie surowców naturalnych i związane z tym niszczenie siedlisk roślin i zwierząt.  Istnieją międzynarodowe i krajowe czerwone księgi zwierząt i roślin wymarłych lub zagrożonych wymarciem. Wśród nich można znaleźć między innymi takie zwierzęta jak świstak, morświn, żbik, foka szara, nocek, norka europejska, żółw błotny, jaszczurka zielona, wąż eskulapa, łosoś europejski, niepylak Apollo, modraszek , orlik orzeł sokół wędrowny, pustułeczka, głuszec bekasik, rybitwa i wiele innych.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom Turnieju i uczestnikom Konkursów.

Dnia 7 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Gnieźnie odbyło się podsumowanie projektu „Klimatyczna klasa”

Grupa 20 uczniów z klas pierwszych i drugich z opiekunem spotkała się, aby opowiedzieć jakie zadania związane z klimatem zostały zrealizowane w ramach projektu.

Projekt Fundacji Uniwersytet Dzieci  umożliwił uczniom   realizację wyjątkowych, pełnych obserwacji i doświadczeń zajęć świetlicowych. Jak wyglądałoby życie na Ziemi bez drzew? Jak w prosty sposób sprawdzić, czy powietrze, którym oddychamy jest czyste? Dlaczego powstają silne wiatry i jakie skutki mogą wywołać?  Odpowiedzi na te pytania znalazły dzieci uczestniczące w zajęciach.

Założeniem projektu było  kształtowanie kompetencji społecznych  uczniów i poszerzanie ich wiedzy przyrodniczej. W ramach projektu zrealizowano cykl  zajęć dotyczący przyrody i ochrony środowiska. Otrzymany  zestaw badawczy pozwolił na przeprowadzenie ciekawych doświadczeń. Sprawdzono  na przykład, czy w najbliższej okolicy występują porosty oraz  stworzono małą fabrykę tlenu.

Poznano zasady segregacji odpadów, konieczności oszczędzania energii, wody, rozważnych zakupów z listą produktów i torbą wielokrotnego użytku, możliwości wtórnego wykorzystania przedmiotów, zalet korzystania z transportu publicznego. Te i inne podobne zachowania wpływają na poprawę otaczającego środowiska i ochronę klimatu. Podczas spotkania dzieci przedstawiły zagrożenia dla człowieka i przyrody wynikające ze zmian klimatycznych oraz deklarowały postępowanie, które wpływa korzystnie na planetę i jej klimat. Na ręce gościa spotkania Prezesa Polskiego Klubu Ekologicznego wpłynęło 20 rad dotyczących codziennych zachowań i zmian niekorzystnych nawyków oraz Petycję dotyczącą działań chroniących klimat naszej planety.

W czwartek 14 lutego 2019 roku  w Przedszkolu nr 9 „Leśne Ludki” dokonano podsumowania akcji edukacyjnej „Eko Walentynki Kochamy Segregację – Kochamy recykling” zorganizowanej wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Do udziału w niej zgłosiło się 11 przedszkoli i szkół podstawowych z terenu miasta, które zebrały łącznie ponad 1,5 tony baterii. Na podsumowanie przybyli przedstawiciele placówek, które z rąk Prezydenta Miasta oraz sponsorów Panasonic Energy Poland i Urbis sp. z o.o. odebrały nagrody i dyplomy. Klub Ekologiczny nagrodził uczestników akcji świeżymi jabłuszkami i słodkim upominkiem.

 

Najwięcej baterii zebrały:

 W kategorii przedszkoli:

o    I miejsce Przedszkole Nr 2 „Źródełko” - 240 kg

o    II miejsce Przedszkole Nr 9 „Leśne Ludki” - 136 kg

o    III miejsce Przedszkole Nr 14 „Mali Piastowie” - 100 kg

W kategorii szkoły podstawowe :

o    I miejsce Szkoła Podstawowa Nr 12 - 330 kg

o    II miejsce Szkoła Podstawowe Nr 9 - 155 kg

o    III miejsce Szkoła Podstawowa Nr 8 - 130 kg

Dzieci z Przedszkola Leśne Ludki zaprezentowały ciekawy program artystyczny, w którym deklarowały miłość do ziemi, sposób dbania o naszą planetę i najbliższe środowisko.  Brawo młodzi ekolodzy.

 

Pamiętajmy!!! zużyte baterie i elektro odpady zbieramy do specjalnych pojemników umieszczonych w wielu punktach handlowych naszego miasta lub zanosimy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  przy ul. Chrobrego 21