Dnia 11 września 2023 r. członkowie Koła PKE wizytowali stan zieleni na Skwerze, oceniali kondycję zasadzonych drzewek i planowali dalsze zagospodarowanie skweru. Gościem tego spotkania była Pani Małgorzata Kania Kierownik Zakładu Zieleni Miejskiej w Gnieźnie, która przedstawiła jakie prace są wykonywane systematycznie na terenie zielonym i w otoczeniu. Członkowie Koła wyposażeni w narzędzia ogrodnicze odchwaszczali różane rabaty i teren przy stawku. Z zadowolenie odnotowaliśmy, że z uwagi na wysokie temperatury odbywało się w tym czasie podlewanie drzewek.

W uzgodnieniu z Kierownikiem ZZM  zaplanowaliśmy jeszcze w tym roku kilkakrotne prace ogrodnicze oraz posadzenie roślin cebulowych.

Cieszymy się, że mieszkańcy tej dzielnicy mają możliwość odpoczynku na tym  ładnie zagospodarowanym i uporządkowanym Skwerze upamiętniającym 25-lecie działalności Polskiego Klubu Ekologicznego Koła w Gnieźnie.

Zarząd Polskiego Klubu Ekologicznego Koło w Gnieźnie w związku z ogłoszeniem konkursu „Retencja czyli jak zatrzymać wodę” uprzejmie informuje, że dokonano podsumowania konkursu. Oceny dokonali organizatorzy: Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, Nadleśnictwo Gniezno i Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie. Ogółem przesłano 101 prac z 10 placówek w 4 grupach wiekowych. Z uwagi na ciekawe podejście do tematu retencji i interesujące wykonanie prac nagrodzono:

 

Kategoria klasy 1-3  wpłynęły 33 prace z 5 placówek

1 miejsce Liliana Bereźnicka  SP nr 3

2 miejsce Hanna Lisiecka       SP nr 6 / 2 miejsce Alicja Wachowiak    SP nr 7

3 miejsce Andrij Bulavka       SP nr 1

wyróżnienia:

Marta Głowska         SP nr 6

Kornelia Bochańska SP nr 10

Kacper Wiśniewski   SP nr 5

Laura Wierzelewska  SP nr 12

W Przedszkolu Nr 9 „Leśne Ludki” odbył się ekologiczny konkurs o wodzie „Szanuj wodę - zakręcaj, zbieraj, oszczędzaj!”. Celem konkursu organizowanego przez: Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Miejski w Gnieźnie i Nadleśnictwo Gniezno było zwrócenie uwagi na ważny problem ochrony zasobów wody oraz jej retencji.
Retencja to zdolność do okresowego zatrzymywania wody. Dzięki temu zjawisku poprawie ulega bilans wodny. Zasoby wodne powiększają się, ponieważ szybki spływ powierzchniowy zastępowany jest przez powolny odpływ gruntowy. Gromadzenie deszczówki: chroni zieleń przed skutkami suszy, jest skuteczną metodą jej przeciwdziałania, przynosi oszczędności na wodzie wodociągowej i oszczędza zasoby wód podziemnych, jest darmowa, pozwala zgromadzić wartościowe zapasy na długo, może poprawiać mikroklimat i bioróżnorodność, może zapewniać dostęp do wody dla dzikich zwierząt, zwłaszcza podczas upałów, ogranicza ryzyko podtopień i erozji gleby oraz rozprowadzania zanieczyszczeń.
W konkursie brały udział drużyny dwuosobowe dzieci z Przedszkoli Nr 5, 6, 9, 10, 13, 14 i 15. Konkurs wiedzy o wodzie był połączony z zabawami badawczymi. Koordynatorem konkursu była Dorota Jagielska, nauczyciel z Przedszkola Nr 9 oraz członek PKE OW Koło w Gnieźnie. Dzieci popisały się znakomitą wiedzą na temat, w jaki sposób oszczędzać wodę, jakie są zagrożenia związane ze zmianami klimatu i wpływu retencji na otaczającą przyrodę, człowieka zwierzęta i rośliny. Wszystkie drużyny otrzymały upominki i pamiątkowe dyplomy.

https://padlet.com/pkegniezno/DzienZiemi 

 

Organizatorzy dotychczasowych 26 imprez zwrócili się do placówek szkolnych i przedszkolnych    o zaprezentowanie  działań jakie miały miejsce w ich obiektach i jak społeczność szkół i przedszkoli obchodziła to ważne święto.

Sprawozdania w formie zdjęć i filmów wpłynęły z 11 przedszkoli: nr 1 „Wesołe Nutki”, nr 2 „Źródełko”, nr 3 „Kubuś Puchatek”, nr 5 „Mali Przyrodnicy”, nr 6 „Polne Kwiaty”, nr 8 „Mali Polanie”, nr 12 „ Plastusiowo”, nr 13„Gniazdo Orląt”, nr 14 „Mali Piastowie”, nr 15 „Pszczółka Maja”, nr 17 „Piastowska Gromada”.

Ze szkół podstawowych swoje wydarzenia z obchodów Dnia Ziemi zgłosiło 6  placówek: nr 5, nr 6, nr 7, nr 9 , nr 10, nr 12.

Organizatorzy Prezentacji Ekologicznych: Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Miejski w Gnieźnie, Nadleśnictwo Gniezno dokonali przeglądu nadesłanych informacji i stwierdza że wszystkie placówki obchodziły to ważne dla naszej planety święto w sposób wyjątkowy. Każda placówka przedstawiła wiele inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych tego dnia przez społeczność całej szkoły lub przedszkola lub znacznej ich części.

W ocenie działań wzięto pod uwagę pomysłowość i nowatorstwo, zaangażowanie uczestników,  zasięg działań podjętych przez placówkę oraz wpływ na świadomość ekologiczną społeczności.

Wśród przedszkoli:

 I miejsce Przedszkole nr 17 - za propagowanie problemów ekologicznych wśród społeczności lokalnej, przemarsz dzieci i uświadamianie dorosłym zagrożeń dla środowiska; dzieci walczą  o swoją przyszłość; druga ważna inicjatywa -ekotorby.

II miejsce Przedszkole nr 5 – za konkretne „inwestowanie w swoją planetę” czyli wyposażenie przedszkolnego ogrodu w domek dla owadów i kompostownik; to cenne działania i warte naśladowania.

III miejsce Przedszkole nr 6 – za propagowanie toreb wielokrotnego użytku i rozdawanie ich rodzicom i pracownikom przedszkola, co jest praktyczną pomocą dla środowiska, ograniczającą ilość tworzyw sztucznych zagrażających naszej planecie.

III miejsce Przedszkole nr 12 – za inwestowanie w otoczenie obiektu poprzez  nasadzenia kwiatów i krzewów, nauka i zajęcia praktyczne sadzenia roślin w przedszkolu, ekozabawki.

Wśród szkół podstawowych:

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza  - za innowacyjność podejmowanych działań, wystawę o ptakach, praktyczne poznawanie roślin „co ze mnie wyrośnie”, „zainwestowanie” w kącik do gromadzenia odpadów i obsadzenie go pnączami, sprzątanie terenu przy jeziorze Winiary.

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 10 im. Polskich Noblistów – za różnorodność działań, za fantastyczne torby ekologiczne z koszulek czyli dawanie drugiego życia przedmiotom, co stanowi podstawę recyklingu, za sprzątanie odpadów w okolicy szkoły.

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedlera – za dużą różnorodność działań edukacyjnych, audycje, konkurs międzyklasowy na zielono, prace plastyczne, krzyżówki ekologiczne, ekofeston,  oraz ciekawą inwestycję- hasła ekologiczne na schodach celem utrwalania wśród społeczności szkolnej ważnych zasad postępowania w zgodzie z naturą.

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 – za różnorodność działań edukacyjnych, prace plastyczne, film, ekofeston, konkurs fotograficzny „odbicie wody”, inwestycje w formie praktycznej poprzez sadzenie roślin.

 

Jednocześnie Jury podkreśla ogromne zaangażowanie wszystkich uczestników Prezentacji poprzez udział w konkursach wiedzy, fotograficznych, nagrywanie audycji, filmików, zajęcia plastyczne. sadzenie roślin, gry i zabawy najmłodszych, co skutkuje zdobywaniem wiedzy o otaczającym świecie i zagrożeniach ekologicznych.

Zatem „Inwestujmy w naszą planetę” każdego dnia, wszyscy w miarę swoich możliwości.

Przypomnijmy, że 22 marca obchodzony jest w wielu krajach Światowy Dzień Wody, który ma na celu uświadomienie jaką rolę odgrywa woda w naszym życiu i jakie wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i Urząd Miejski w Gnieźnie zwróciły się do placówek oświatowych i wychowawczych z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego, aby dzieci i młodzież przedstawiła jak należy dbać o to dobro i jak nim rozsądnie gospodarować w domu, szkole, gminie i na całym świecie.

Do konkursu przystąpiło 5 przedszkoli: 2,5,6,9,15 oraz 9 szkół. Nadesłano 63 prace w kilku kategoriach. Przedstawiały one spojrzenie młodego pokolenia na problem zasobów wody, zaprezentowano  ciekawe zdjęcia, grafiki, hasła przedstawiające różne sposoby oszczędzania wody i racjonalnego gospodarowania jej zasobami. Oprócz tradycyjnego zakręcania kranu i kąpieli pod prysznicem dostrzeżono konieczność zbierania deszczówki, zużywania mniej ubrań i nie marnowania żywności.

Jury wnikliwie przejrzało nadesłane prace i wyłoniło sporą gromadę laureatów konkursu  i wyróżnionych, których szczegółową listę zamieszczono już wcześniej na stronie.

W ostatnim tygodniu dostarczono do wszystkich placówek nagrody ufundowane przez organizatorów oraz Senatora RP Pawła Arndta i Nadleśnictwo Gniezno.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z tego wydarzenia.