Grupa Przedszkola 

Kategoria nauczyciele: 

Przedszkole nr 2 K. Barlik 

Przedszkole nr 6 R. Bubacz

Przedszkole nr 9  D. Jagielska 

 

Kategoria Praca plastyczna zespołowa: 

Wyróżnienie: 

Przedszkole nr 9 

Przedszkole nr 6 gr Stokrotki 

 

Grupa Szkoły Podstawowe

Kategoria B  dla uczniów szkół podstawowych kl. I – III

Zilustruj hasło Woda to życie, woda to skarb 

I miejsce Ewa Szeszycka SP nr 6  

II miejsce Blanka Grzechowiak SP nr 12

 

Wyróżnienia:

Aleksander Antczak SP nr 1  B

Bartosz Pokładecki SP nr 12

Julian Przedwojski nr 6 

 

Kategoria C  dla uczniów szkół podstawowych kl. IV-VIII

 Zaproponuj  hasło zachęcające do racjonalnego gospodarowania wodą i zilustruj je 

 I miejsce 

Luiza Kamińska SP Milenium 

Maja Rychwalska SP nr 3

 

II miejsce

 Zosia Nowakowska SP nr 8  

 

III miejsce 

Antonina Walczak SP nr 5

Antoni Trafny SP nr 9 

 

Wyróżnienia:

Amelia Kaczorowska SP nr 3  

Jakub Lewandowski SP nr 5 

J Pękała SP nr 8

Jan Wilkosz SP nr 8 

Martyna Stejakowska SP nr 9  

Matylda Dziadoszek SP Milenium 

 

Grupa szkoły średnie 

 I miejsce Julia Mańkowska I LO 

Woda jest najbardziej rozpowszechnioną substancją na Ziemi. Zajmuje około 70% powierzchni naszej planety. Woda w przyrodzie to nie tylko oceany, morza, rzeki, jeziora, lodowce, wieczne śniegi w górach, lecz także wody gruntowe i podziemne, wody mineralne, para wodna w powietrzu. Większość procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym przebiega z udziałem wody lub w środowisku wodnym. Wodę zawierają też wszystkie organizmy.

Światowy Dzień Wody ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku. Obchodzony jest 22 marca i ma na celu uświadomienie społeczeństwu jak wielką rolę odgrywa woda, jakie wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów oraz jakie znaczenie ma jej ochrona i racjonalne zużycie. W 2022 roku hasłem przewodnim jest „wody podziemne – czyńmy niewidoczne widocznym”.

My zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Konkursie Woda to skarb.

 

Z okazji Światowego  Dnia Wody obchodzonego dnia 22 marca zapraszamy do udziału w konkursach, których główną ideą jest popularyzacja 6. celu zrównoważonego rozwoju AGENDY 2030 ONZ

„ZAPEWNIĆ WSZYSTKIM LUDZIOM DOSTĘP DO WODY I WARUNKÓW SANITARNYCH POPRZEZ ZRÓWNOWAŻONĄ GOSPODARKĘ ZASOBAMI WODNYMI.

POLSKA MUSI WYKORZYSTYWAĆ WODĘ W SPOSÓB BARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONY

Organizator i współorganizatorzy konkursu: Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Miejski Gniezno.

Każdy z nas może rozpocząć działania zmierzające do racjonalnego  używania  wody i zachęcić do tego innych. Zapraszamy do stworzenia projektów graficznych mających na celu uświadomienie wartości wody oraz promowanie racjonalnego gospodarowania jej zasobami  w domu, szkole, gminie, a może nawet na całym świecie. Wszystkie prace umieścimy na stronie internetowej Polskiego Klubu Ekologicznego koło w Gnieźnie a najlepsze nagrodzimy.  Podstawowym celem konkursu jest włączenie dzieci i młodzieży  do aktywnego udziału w działaniach związanych z ochroną wody, zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także budzeniem jej świadomości, że stan naszego najbliższego środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością dziś i jutro.

 

CELE KONKURSU

Podstawowym celem konkursu jest włączenie dzieci i młodzieży do aktywnego udziału  w działaniach związanych z ochroną wody, zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także budzeniem jej świadomości, że stan naszego najbliższego środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością dziś i jutro.

Szczegóły i regulamin konkursu do pobrania

 

Gnieźnieńskie Dni Recyklingu Odzyskujesz – zyskujesz to już druga tego typu kampania zorganizowana wspólnie przez Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Miejski w Gnieźnie i Nadleśnictwo Gniezno przy współpracy z Firmą Wtórjan Bis, Spółki Urbis, Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie i Drukarni Majorczyk.

Dnia 12 czerwca 2021 roku na gnieźnieńskim Rynku w godzinach od 9 00 do 13 00 odbyła się zbiórka makulatury, nakrętek, karmy i innych akcesoriów dla bezdomnych zwierząt ze Schroniska w Gnieźnie. I choć pogoda tego dnia nie była korzystna dla organizatorów udało się zebrać blisko 2 tony makulatury i 124 kg nakrętek. Środki pozyskane z nakrętek zostaną przekazane dla dzieci potrzebujących wsparcia: Korneli Kuczmy i Bartka Labrenza.

Wszyscy, którzy przynieśli surowce otrzymali sadzonki drzewek lub kwiatów, które dostarczyli: Nadleśnictwo Gniezno, Szkółka Roślin Stempniewscy z Karniszewa, Ogrodnictwo Sanok z Gniezna oraz Agroplant z Gniezna.

Ideę i potrzebę organizacji tego typu spotkań z mieszkańcami podkreślali podczas otwarcia imprezy Prezydent Jarosław Grobelny i Starosta Piotr Gruszczyński.

Tego dnia wiele się działo na Rynku. Specjaliści z Urzędu Miejskiego i Banku Spółdzielczego w Gnieźnie udzielali informacji jak pozyskać środki na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację budynków oraz inne inwestycje z zakresu ochrony środowiska.

Dzieci z Przedszkola nr 9 Leśne Ludki w Gnieźnie przedstawiły barwny program muzyczny i zebrały gorące brawa.  Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w ramach wolontariatu przygotowała paczuszki z nasionami łąki kwietnej i rozdawała je osobom przybyłym tego dnia na Rynek. Warsztaty terapii zajęciowej w Gnieźnie wystawiły stoisko z pięknymi pracami swoich podopiecznych. W ramach edukacji ekologicznej były dla dzieci gry ekologiczne, konkursy i zgadywanki przyrodnicze. Schronisko dla zwierząt, które tego dnia zostało obdarowane przez mieszkańców Gniezna licznymi darami w postaci karmy, misek, smyczy, koców i zabawek dla zwierząt stawiło się z 5 pieskami czekającymi na adopcję.

Uczestnikom akcji rozdano wiele upominków i materiałów o tematyce związanej z ochroną przyrody.

Pozostałe sadzonki roślin zostaną rozdane podczas odbioru makulatury przyniesionej do Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Chrobrego 21 oraz do Firmy Wtórjan Bis przy ul. Wrzesińskiej 4.

Zachęcamy Państwa do starannej segregacji odpadów w swoich domach i gospodarstwie i oddanie ich do recyklingu. Pamiętajmy odzyskujesz – zyskujesz!