Jubileusz 40 -lecia powstania Koła Pszczelarzy w Niechanowie był okazją do uroczystości, która odbyła się 9 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury. Po  mszy świętej w Kościele pw.  św. Jakuba Apostoła w Niechanowie odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem zaproszonych gości, pszczelarzy z Wielkopolski oraz młodzieży szkolnej, która brała udział w konkursach plastycznych i na wykonanie prezentacji multimedialnej. Spotkanie prowadziła P. Dyrektor GOK oraz Prezes Koła Pszczelarzy p. Krzysztof Jarus.  W odświętnie udekorowanej Sali odbyła się wystawa prac dzieci i młodzieży oraz sprzętu i dokumentów pracy pszczelarzy. Prezes przedstawił historię koła oraz jego działalność. Mówił o sukcesach i trudnościach na jakie napotykają pszczelarze w swojej pracy, dziękował za współpracę samorządom  i Wojewódzkiemu Związkowi Pszczelarzy w Poznaniu. Odznaczono i wyróżniono szereg osób, były gratulacje, kwiaty i upominki w postaci pysznego miodu.

Członkowie Polskiego Klubu Ekologicznego Koła w Gnieźnie doceniają duży trud pracy pszczelarzy, odbyło się kilka spotkań z pszczelarzami,  a w 2018 roku nadano Powiatowemu Zarządowi Kół Pszczelarzy honorowy tytuł Mecenasa Przyrody.

 

Świadomi ogromnej roli pszczelarzy w gospodarce człowieka i znaczenia prowadzonej hodowli pszczół dziękujemy za Wasz codzienny trud i życzymy  satysfakcji, społecznego uznania oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości kulturowej, naukowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej

Obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości organizowane są w wielu placówkach nauczania i wychowania. W piątek 9 listopada świętowano w Szkole Podstawowej nr 6 w Gnieźnie. O godzinie 11.11 odśpiewano hymn Polski i Szkoły, a później młodzież przedstawiła  patriotyczny program słowno-muzyczny. Wyjątkowym punktem programu było podkreślenie ustanowienia pomnika przyrody, którym jest jesion wyniosły o imieniu „Staś” rosnący na szkolnym dziedzińcu. Rada Miasta Gniezna na wniosek Szkoły ustanowiła oficjalnie to okazałe ponad stuletnie drzewo o obwodzie pnia 3,5 metra pomnikiem przyrody, a nazwano imieniem bohatera powieści patrona szkoły Henryka Sienkiewicza. Dla podkreślenia 100 rocznicy niepodległości uroczyście posadzono kolejne drzewko - dąb nazwany „Niepodległość”.

 

Podczas uroczystości licznie zgromadzonej młodzieży szkolnej towarzyszyli zaproszeni goście: Prezydent Miasta Gniezna - absolwent tej szkoły, najstarsza absolwentka szkoły Pani Helena, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, przedstawiciele Polskiego Klubu Ekologicznego i Nadleśnictwa Gniezno.  

Dnia 1 września 2018 r. dzięki wspólnej organizacji Urzędu Miejskiego w Gnieźnie i Polskiego Klubu Ekologicznego Koło w Gnieźnie odbył się „Profilaktyczny Rajd Rowerowy” na trasie: Rynek Gniezna-Osiniec- Kędzierzyn-Żelazkowo-Goczałkowo-Gurówko-Cielimowo-Gajówka Gniezno.

W imprezie uczestniczyło 60 osób, w tym rodziny z dziećmi, którzy przybyli tego dnia na gnieźnieński Rynek, aby w aktywny sposób spędzić czas wolny a organizatorzy promować alternatywne i przyjazne środowisku i zdrowiu człowieka środki komunikacji jakim jest rower. Po zapisach i krótkim omówieniu trasy rowerzyści pod opieką gnieźnieńskiej Policji i Straży Miejskiej ruszyli na trasę Rajdu. Po drodze na 3 punktach Osiniec, Kędzierzyn i Żelazkowo była możliwość krótkiego odpoczynku i zbierania punktów w konkursie wiedzy prowadzonym przez młodzież ze świetlic socjoterapeutycznych.  

W czwartek, 14 czerwca 2018 r., w Wiacie Edukacyjnej „Gajówka” Leśnictwa Las Miejski, podsumowano tegoroczną edycję konkursu „Ekolider”. W ekologicznych zmaganiach udział wzięło 14 placówek oświatowych różnego szczebla z Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego.

Konkurs  Ekolider to impreza, która podsumowuje działalność placówek różnych szczebli  w zakresie ochrony przyrody i wrażliwości na środowisko naturalne przez cały rok szkolny.

W XVIII edycji konkursu (obejmującego rok szkolny 2017/2018) wzięło udział 14 placówek oświatowych z Gniezna i powiatu – ogółem ok. 3000 wychowanków.